zaterdag 4 februari 2023

Vermogen, wat nu?

Veelal worden mensen vrij plotseling geconfronteerd met vermogen, een gebied wat voor velen geen dagelijkse bezigheid is. Gezien het belang vraagt vermogen om een rationele benadering en een gedegen afwegingsproces. De kans op ongenuanceerde euforie of emotionaliteit is bij geldzaken echter groter dan bij gewone kost. Door gebrek aan ervaring is de kans op onverstandige beslissingen rondom vermogen daardoor juist groter. Helaas lopen mensen, in een poging dit ‘probleem’ of deze ‘opportunity’ snel op te lossen in zeven sloten tegelijk of zien zij door de bomen het bos niet meer. En voordat men zich het goed en wel realiseert, loopt men risico’s die kunnen leiden tot niet te repareren financiële schade.

Vele soorten adviseurs
Er zijn vele soorten ‘financieel adviseurs’: accountants, fiscalisten, bankmedewerkers, hypotheekbemiddelaars, assuratie(makelaars) etc.. In alle gevallen beheersen die adviseurs een bepaald vak met een eigen basisrekenkunde. De meesten van deze adviseurs hebben echter niet een gedegen opleiding en ervaring met betrekking tot vermogensbegeleiding. Daarnaast worden statistieken, spreadsheet, econometrie vaak tamelijk willekeurig aangewend om de marketing van een specifiek product of opinie te ondersteunen. Vele adviseurs ontberen ervaring met investeren als ondernemer en hebben gebrekkige kennis van de specifieke valkuilen met betrekking tot vermogen, beleggen en monetaire risico’s. Met andere woorden vermogensbegeleiding is een vak apart. 
Dat beseft is gebleken, lang niet iedereen, ook niet elke financiële adviseur. Het is immers moeilijk toegeven dat je iets niet weet waarvan je het bestaan niet kent. Het is zoiets als naar de Europacup kijken en zeggen ‘mijn zoontje kan ook goed voetballen’ zonder de gradaties in alle kwaliteitsverschillen te onderkennen.

Met andere woorden, zonder eerst vast te stellen dat het hier gaat om een apart financieel vakgebied loopt u het gevaar bloot te staan aan onnodige willekeurigheid en verrassingen. VermogensPartner nu, vertegenwoordigt de kennis voor deze specialisatie binnen de financiële wereld. Wij hebben het helpen van mensen aan veilige vermogensgroei tot onze kerntaak gemaakt.

Leemtes in kennis overbruggen
De geldmarkten en markten van waardepapieren hebben voetangels zoals waarde- en koopkrachtverlies. Dat vereist veiligheidsmaatregelen, en meer en anders dan men in eerste instantie zou verwachten. Onderdeel van het probleem zijn ook de adviseurs zelf, hun verdienagenda’s, ondoorzichtige en onzuiver producten, marketinggedrevenheid van producten, onduidelijkheid over de manager, onduidelijkheid over belangenverstrengelingen, gebrek aan overzicht over resultaten en risico’s. 

Ook ons overkoepelende financiële systeem blinkt om dezelfde reden niet uit in het hebben van een adequate organisatie en toezicht. Om te beginnen met de (centrale) banken zelf. Omdat het moeilijk is mensen te vinden die er echt verstand van hebben gaan mensen vaak maar naar iemand die ‘er iets van weet’. In het land der blinden is eenoog koning, niettemin is het goede nieuws dat als adviseurs goed zijn opgeleid als onafhankelijke VermogensBegeleider bovengenoemde problemen kunnen worden voorkomen.

‘Bezint eer ge begint’
Het beste waar u mee kunt beginnen is te investeren in een plan van aanpak dat is afgestemd op uw persoonlijke en familiesituatie. Onze VermogensBegeleiders werken als ‘family office’ dat garandeert dat uw eigen situatie, breed bekeken, uitgangspunt is, en niet een bepaald (beleggings-)product, gelieerde makelaar of maatschappij. VermogensPartner doet bewust zelf geen beheer, heeft zelf geen huisfondsen en werkt zodoende als onafhankelijke specialist om optimale vermogensbegeleiding mogelijk te maken. VermogensPartner begrijpt dat belangenverstrengeling uw grootste vijand is.
Om die reden is VermogensPartner een organisatie met systematiek, gedragscodes en eigen opleidingen. Onze researchafdeling en adviseurs hebben als gevolg hiervan een bovengemiddeld verstand van het onderwerp.

Volgende stap
VermogensPartner bundelt en organiseert deze kennis nu in een unieke formule voor particulieren. Een aanpak die systematisch alle risico’s adresseert (en uitsluit) en u daarmee nieuwe stabiliteit en performance kunnen bieden. Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl
zondag 5 maart 2017

Voor wie wij werken

Vermogen ontstaat niet zomaar. Vermogen kan ontstaan door wegzetten, een erfenis, de verkoop van een eigen zaak, soms een loterij. Daarom beschikken vermogensbegeleiders over een brede klantenkring. De meesten van ons zijn woonachtig in Nederland. Ook al verschilt oorsprong van hun vermogen, hebben onze klanten een aantal dingen gemeen. Van huis uit oriënteren zij zich op degelijke en betrouwbare oplossingen, voor nu, maar ook voor later. De meeste van onze klanten zijn geen ‘doe het zelvers’, nemen hun financiën serieus en kunnen inschatten wanneer er een specialist aan te pas moet komen. Daarbij zijn zij vooral geïnteresseerd in financiële stabiliteit en resultaten. 

Onze klanten zijn meestal meer tevreden over een rendement van 6 á 7 % met een kans op een jaar van -5%, dan over een gemiddeld rendement van 9-10% met een kans op een jaar van -25%.


Veel van onze relaties worstelen met dezelfde belangrijke vragen.
 • Pensioen? Vervroegd? Haal ik de eindstreep wel met mijn vermogen?
 • Wie zijn betrouwbare partijen?
 • Hoe bereik ik de beste deskundigen, consistente resultaten, continuïteit?
 • Verborgen agenda’s en belangenconflicten?
 • Voldoende waarborgen en zekerheden?
 • Welke risico’s? Hoe te voorkomen?

Door de veelheid van soorten producten en het brede scala van aanbieders (die elk voor eigen parochie praten) zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Niets doen is ook een slechte optie. Veel banken en verzekeraars stellen teleur met te weinig maatwerk, weinig of geen aandacht voor de klant, wisselende adviseurs, povere beleggingsresultaten of polisrendementen.
Ook overheden stellen teleur. Voor velen is er geen koopkrachtgarantie meer voor hun pensioen en is de AOW-leeftijd naar 67 opgeschroefd. De waan van de dag ook hier als beleid, u herinnert zich de VUT nog wel.

Onze relaties vragen zich af hoe binnen alle krachtenvelden financieel welzijn gerealiseerd kan worden. VermogensPartner verdiept zich daarin. Om hier een antwoord op te geven is een goede diagnose in combinatie met inzicht in meerdere expertises minimaal noodzakelijk. Onze VermogensBegeleiders beheersen de diagnostiek. De verschillende benodigde expertises zitten vaak niet in een hand. Net als bij medisch specialisten geldt dat ook bij vermogensspecialisten. De kans vervolgens dat die verschillende topspecialisten bij iemand lokaal aanwezig zijn blijkt niet zo groot.

VermogensPartner is ontstaan uit een gecombineerde 50 jaar ervaring van topspelers in beleggen en vermogensplanning; ontstaan om op alle bovenstaande problemen en vragen definitieve antwoorden te geven. VermogensPartner is zo georganiseerd dat zij voor de meeste particulieren kan werken als ‘family office’, een soort eigen privésecretaris op het gebied van vermogensbegeleiding. Het concept van unieke samenwerkingsverbanden en strikte functiescheiding betaalbaar en bereikbaar maken, daar ging het VermogensPartner om.

Vermogensbegeleiding is een specialistisch vak op zich en VermogensPartners VermogensBegeleiders bieden hun relaties de volgende gezonde uitgangspunten voor het financieel welzijn:
 • Een persoonlijke diagnose en welstandsanalyse voor korte en lange termijn
 • Een VermogensPlan op maat gesneden
 • Educatie op het gebied van vermogen
 • Een degelijke strategische aanpak
 • Het vinden van betrouwbare partijen, vaak internationaal
 • Een Europees én lokaal operende organisatie
 • Gelijkgerichte belangen door afdoende taak- en functiescheiding
 • Consistentie door interne controles en opleidingen
 • Continuïteit in bewaking en begeleiding
 • Top van de ‘eredivisie’ qua performers en deskundigen
 • Rust en stabiliteit in portfeuillebewaking
 • Jaarlijkse update van het VermogensPlan

Om qua deskundigheid in voetbaltermen te blijven: de aanvallers winnen de wedstrijd en de verdedigers de competitie; met andere woorden om duurzame resultaten te behalen moet je van meerdere markten thuis zijn en onafhankelijk en gedisciplineerd kunnen samenwerken.

VermogensPartner is dat unieke samenwerkingsverband waarbij vermogensbegeleiding wordt losgekoppeld van vermogensbeheer of makelaars. VermogensPartner heeft zelf geen producten of huisfondsen, maar is er van nature op gericht alleen het beste (uit de hele wereld) te selecteren. De reden daarvoor is o.a. dat voor een deel het resultaat de grondslag is van onze beloningsstructuur.

Onze relaties hebben daarbovenop een geïntegreerde aanpak en een totaaloverzicht door een gecentraliseerde administratie waarbij men niet afhankelijk hoeft te zijn van één maatschappij, bank of platform.

Onze relaties zijn zodoende gekenmerkt door de problemen die wij voor hen hebben opgelost.

*

Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl

Know How (link)

zondag 31 juli 2016

Know How

Hoe wij waarde- en koopkrachteverlies helpen voorkomen?

Educatie is, sinds wij in 1985 begonnen met onze dienstverlening aan particulieren, een belangrijk element in vermogensgroei. Uitwisselen van know how vormt een vertrouwensbasis. Bij aanvang waren de meeste van onze relaties nog niet helemaal zeker over de stabiliteit én groei van hun vermogen. Gedeelde kennis vormt een belangrijke bron van rust en vertrouwen in een samenwerking. In het vertrouwelijke proces van samenwerking worden gegevens uitgewisseld en de doelstellingen van onze relaties bewuster en helderder gemaakt. Zo worden het nut en noodzaak van bepaalde beleggingsmogelijkheden vastgesteld.

Vermogensbegeleiding wordt uitgevoerd rondom een vooraf inzichtelijk gemaakt VermogensPlan.

Het VermogensPlan van onze relaties bevat a.o.:
 • de belangrijkste persoonlijke uitgangspunten van onze relaties
 • welstandanalyses over uw koopkracht op korte en lange termijn of vervroegd pensioen
 • analyse van mogelijke complicaties of ‘worst case scenario’s’
 • hoe en in welke mate iemands doelstellingen en het geplande resultaat kan worden bereikt
 • het niveau van zekerheid en risico
 • helderheid over hoe de verschillende beleggingen bijdragen aan iemands doelstellingen
 • kostentransparantie
 • met wie we zaken doen en waarom
 • een strategie op maat en een voorstel voor tactische implementatie
 • hoe het daarna verder moet

Educatie

Ook ons werk kent een bepaalde ‘vermogensgrammatica’. Tijdens het contact met ons wordt iemand van de belangrijkste principes van beleggen op de hoogte gebracht. Dat voorkomt vaak willekeurige en tijdrovende studies. Het eerste gesprek gaat niet over ‘wát moet ik kopen’ of ‘moet ik vandaag kopen’. Simpel omdat het resultaat voor 80% van andere factoren afhankelijk is.

Zonder de juiste strategie en tactiek zullen wij met u de weg niet kunnen vinden in al het productaanbod. VermogensPartner creërt toegang tot uitgebreide (internationale) platforms en biedt als gevolg hiervan het grootst denkbare assortiment: honderden vermogensbeheerders en tienduizenden beleggingsfondsen. Omdat we ongelimiteerd kunnen werken worden de krenten uit die pap voor ons bereikbaar. Elke krent is nodig omdat een klein verschil een groot effect kan hebben op het eindresultaat. VermogensPartner beschikt als centrale organisatie over een eigen Research afdeling die gepokt en gemazeld is om productaanbieders onafhankelijk te toetsen. Een relatie krijgt toegang en inzicht in criteria die voor een particulier van belang zijn.

Echter, weten wat er speelt of hoe de hazen rennen wil nog niet zeggen dat hiermee de vaardigheid van toepassing is verworven.

Begeleiding

Het leven en markten zijn dynamische en competitieve zaken. Voordat je het weet verandert het economisch klimaat of de conjunctuur, uw carrière of persoonlijke situatie. Onbestendige zaken, net als het weer, waarop je af en toe moet bijsturen om op koers te blijven. Om veilig te kunnen aankomen heb je een kompas nodig, maar bij complexe zaken ook een bekwaam team met diepgaande kennis van zaken, die in uw belang denkt en handelt.

De VermogensBegeleider is een duurzaam aanspreekpunt, die uw situatie door en door kent. Een specialist die in contact staat met alle andere belangrijke specialisten die aan uw vermogen werken. Hij stemt hun kunst en kundes op permanente basis af op persoonlijke behoeften en doelstellingen. Hij bespreekt dat op periodieke basis met zijn relaties.

Een VermogensBegeleider is in dat proces geen urenschrijver. Een relatie heeft geen belang immers bij uren. Sterker, dat is een conflict, alleen minder tijd en efficiency zijn immers in iemands voordeel. Wij zijn overtuigd van efficient- en resultaatgericht samenwerken. Onze kosten zijn daarom mede afhankelijk van het resultaat. Onze belangen worden gelijkgericht met die van onze relaties. Dat lukt ons met name omdat we er zelf bewust voor kiezen geen vermogensbeheerder (meer) te zijn.

VermogensPartner leidt haar vermogensbegeleiders zelf op ten einde een hoge mate van kwaliteit en stabiliteit te kunnen garanderen. Er zijn door VermogensPartner gecertificeerde VermogensBegeleiders die werken vanuit diverse plaatsen in Nederland. De aangesloten partners hebben uiteraard een inschrijving bij de Autoriteit Financiële Markten en aanpalende beroepsorganisaties zoals Federatie Financieel Planners, DSI en Masters Financiële Planning.

 ---
Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl

zondag 10 juli 2016

VermogensPartners dienstverlening

VermogensPartner is een georganiseerd samenwerkingsverband van specialisten. Zij benut de duurzame voordelen die franchise biedt om het resultaat van klanten positief te beïnvloeden.

·         Doorlopende Research
o   Het fundament van resultaat is kennis en educatie. Zonder marktonderzoek en innovatie blijft u niet up to date en is uiteindelijk een waardevermindering uw deel. Research is VermogensPartners ’eerste natuur’.
·         VermogensPlanning
o   De waarde van een goede voorbereiding en een goed plan mag niet worden onderschat. Vaak wordt er door onwennigheid te snel belegd. Ons VermogensPlan biedt het juiste gereedschap om pas te houden.
·         VermogensBegeleiding (monitoring en persoonlijk onderhoud)
o   ‘Zonder begeleiding en toezicht is verval onvermijdelijk ons lot’
VermogensPartner heeft toezicht en monitoring ingebouwd op alle niveaus van haar organisatie.
·         Educatie
o   Vermogen en kapitaal zijn brede en interessante onderwerpen. Wij praten u regelmatig bij om hierover meer aan de weet te komen.
·         Second Opinion
o   Als u twijfelt of u wel goed geholpen wordt, kunt u ons raadplegen voor een onafhankelijke tweede opinie.Doorlopende Research

Wij zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde experts die passen in de filosofie van VermogensPartner.

(Een vermogensbeheerder probeert zichzelf te allen tijde aan iemand te verkopen en zijn producten te presenteren. Maar hoe weet u wat er onder de motorkap zit, hoe consistent de rendementsbelofte is, en of het bij uw specifieke situatie past? En, zijn er betere opties!)

We hebben voor onze relaties criteria ontwikkeld om dat objectief te bepalen. Het is logisch dat we ons daarbij richten op de ‘premier league’ en marktleiders binnen ons vakgebied. Deze top wordt bepaald door goed georganiseerde clubs, hun management en de spelers. ‘It’s peoples business’. Elke speler heeft een speelstijl die in ogenschouw moet worden genomen. Wat is het karakter van bepaalde resultaten? Zijn zij afdoende meetbaar? VermogensPartner beschikt over de expertise dit voor haar klanten en adviseurs te beoordelen. Vervolgens kan die kennis tactisch worden ingezet.

Een professionele beleggingsstrategie, vakkundig toegepast en ondersteunt, brengt niet alleen rendement maar ook rust en orde in een portefeuille en verlost een belegger van de waan van de dag”.

VermogensPlanning
Iemands persoonlijke uitgangspunten, wensen en doelstellingen zijn leidend in een VermogensPlan. Op basis van een gedetailleerde inventarisatie wordt een grondige analyse gemaakt van iemands situatie, waarbij iemands huishouden centraal staat: juridisch, fiscaal en financieel. Door de onderlinge invloeden van bezittingen, schulden en voorzieningen door te lichten en in verband te brengen met iemands persoonlijke uitgangspunten (leeftijd, burgerlijke staat, partner, kinderen) geeft een persoonlijk VermogensPlan een antwoord op veel vragen. Deze antwoorden leiden tot concrete oplossingen: het aangaan of juist niet aangaan van beleggingen, het herstructureren van vennootschappen, het aanpassen van huwelijkse voorwaarden of testament, het veranderen van een bepaalde voorziening of het inkorten of verlengen van een financiering. In alles speelt: het in onderling samenhang optimaliseren van iemands situatie en de koers te bepalen voor korte en lange termijn.
In het kort:
VERMOGENSPLANNING
Inventarisatie & Analyse
Strategiebepaling
Toepassing
VERMOGENSBEGELEIDING

Vermogensbegeleiding: monitoring en (persoonlijk) onderhoud
Een goed plan is belangrijk, maar ‘je moet erbij blijven’. VermogensPartner werkt uitsluitend met partijen die daar net zo over denken en daar energie in steken. Deze ‘sociale’- en/of kwaliteitscontroles lopen als rode draad door onze organisatie. De VermogensBegeleider houdt iemand van de uitkomsten van deze inspanningen op de hoogte en volgt daarbij continue iemands situatie, die periodiek, of indien dat nodig is, direct met iemand worden besproken.

Educatie
Iemand die met ons samenwerkt krijgt onvermijdelijk een grotere kennis van het onderwerp, die snel bovengemiddeld wordt, althans dat is onze verwachting. Wij menen dat voor een goede samenwerking mensen dezelfde taal moeten leren spreken. We zullen er alles aan doen om tijdens het proces van planning en begeleiding mensen op te leiden in de fundamenten van vermogen. Dat begint al in het eerste gesprek: ‘Kennis is macht’ en ‘hij die weet kan niet worden verrast’. Aan relaties zullen artikelen en referenties ter beschikking worden gesteld die informeren over het onderwerp om te verzekeren dat we te allen tijde de controle en rust kunnen bewaren rondom iemands financiële situatie.

Second Opinion
Het spreekt vanzelf dat wij regelmatig elders lopende portefeuilles tegen het licht houden en vergelijken met onze modellen en systematiek. Vaak komt er aan het licht dat er kan worden geoptimaliseerd. Iemand die onzeker is of dat het geval is bieden wij een gedegen second opinion aan waarvan de kosten nihil zijn als u bij ons zaken doet of gaat doen. Meten is weten, en wij zijn er zoals altijd op gebrand waarde toe te voegen aan onze relaties of prospects.
 ---
Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl

zondag 5 april 2015

Casus Vermogensbegeleiding

Het probleem
Een relatie belde ons op. Hij was niet meer zo zeker van bepaalde zaken. Er was door de relatie weinig verband meer te ontdekken in de financiële informatiestromen die hij had verwerkt. Hij voelde zich enigszins overweldigd.

Over de laatste 10 jaar ervoer onze relatie een veelheid aan onsamenhangende en vooral product georiënteerde beleggingsadviezen. Daarnaast bezat deze persoon verschillende pensioenbrieven en polissen. Hij volgde dagelijks de AEX, koersen van beleggingsfondsen en het nieuws trouw. Experts troefden elkaar af… en relatie probeerde ze uit door hen ‘een kans te geven’. Wat hij ervoer was tegenstrijdige koop- en verkoopadviezen. Hij had niet stilgezeten, maar wat hij tot op heden had ondernomen had hem ‘matig succes’ gebracht of geleid tot moeilijk te confronteren verliezen. Als gevolg daarvan ontstond er bij de persoon een verwarring en begon relatie door het bomen het bos niet meer te zien.

De hulp van onze VermogensBegleider wordt ingeroepen. 
Zijn doel: bij de klant samenhang creëren en het onder controle brengen van vermogenscomponenten, inkomens- of welstandsituatie op korte en lange termijn, waarin opgesloten de optimalisatie van beleggingsresultaten en veilige vermogensgroei.
Onze VermogensBegeleider begon de situatie te inventariseren en te analyseren. Met behulp van gestructureerde vragen en beantwoordingen werd het mogelijk de relatie meer aan de weet te laten komen van zijn inkomensdoelstellingen en beleggingsdoelstellingen. Hij begon de klant te helpen bij het bewust worden en in kaart brengen van verschillende beleggingsdoelen, -problemen en mogelijke oplossingen. Zonder het besef hiervan is begrip van een nieuwe koers namelijk onmogelijk.

De oplossing
De sleutel ligt in het verschaffen van meer inzicht in iemand eigen persoonlijke welstandsniveau op korte en lange termijn. Dat biedt een referentiekader waartegen alle beslissingen kunnen worden afgezet. Aan de hand van een gerichte kleine enquete en een aantal berekeningen komen we daarachter.

Zodra deze welstandgegevens bij de relatie helder werden ontstond er geleidelijk ook een nieuwe kapstok waaraan we nieuwe beleggingsdoelstellingen en een strategie konden ophangen. Zonder een plan en strategie als referentie is iedere beleggingsbeslissing te willekeurig en eigenlijk nog niet aan de orde. Zodra de wensen van deze klant gedurende zijn hele levenscyclus afdoende waren gedefinieerd, deden we met hem een ‘stress’test, dat wil zeggen dat er worst case scenario’s worden bekeken. Daarbij werd er het verband uiteengezet tussen zijn pensioenbrieven, de eigen vermogensbestanddelen, eigen huis, economische scenario’s, zoals hyperinflatie, de leeftijd van partner, kinderen etc.

Leren en financieel meer bewust worden
Tijdens de verschillende gesprekken en interviews die deel uitmaken van de VermogensPlanningsfase werd de klant geholpen meer begrip te krijgen van
·         verschillende markten, beleggingscategorieën, en hun specifieke valkuilen en risico’s
·         de link tussen de eigen oudedagsvoorziening met specifieke beleggingsoplossingen, fiscaliteiten
·         strategische en tactische keuzes als gevolg van monetaire invloeden
·         een persoonlijk vermogensplan met overzichtelijk informatie hierover.

Na de intervieuws en het bespreken van het vermogensplan was de klant duidelijk geworden wat er mis was gegaan en dat dit met het nieuwe geformuleerde plan zou worden voorkomen. De klant werd zekerder en zelfbewuster over zijn financiële reserves en andere vermogens (door een enorme tijdsbesparing werd hij effectiever in zijn andere levensgebieden).
Alle gesprekken in zo’n proces zijn bedoeld om begrip en een goede samenwerking tussen specialisten gestalte te geven. Het onderwerp is te complex om alle disciplines die nodig zijn voor gediversifieerd beleggen in één hand te verenigen, los van de noodzaak van functiescheiding.

Na de implementatie
Door de meetbare resultaten en stabiliteit werd niet alleen de portefeuille rustiger, maar ook de klant. Hij ervoer dat er op maat aandacht werd geschonken aan zijn persoonlijke situatie. De opgedane kennis en het idee van de continue bewaking en samenwerking gaf de klant de controle terug en daarmee zijn zelfvertrouwen. Gesteund door de VermogensBegeleider van VermogensPartner werd een definitieve koers bepaald, waarmee een duurzame zorg rondom het vermogen werd vormgegeven en dientengevolge de grip op de het leven en de toekomst van de klant werd hersteld.

Noten
Voor voorbeelden van typische resultaten wordt verwezen naar het gelijknamige artikel ‘VermogensPartners typische resultaten’. Hierin wordt middels historische statistieken van de VermogensPartner Perpetuum portefeuille uiteengezet dat een typische resultatenverbetering van onze aanpak bij klanten een rendementsverbetering van 2-3% per jaar is. Dat lijkt niet veel, maar kan in 17 jaar neer komen op een vermogensverdubbeling. Deze verwachting is alleen geldig als het programma nauwgezet en consistent wordt uitgevoerd.

Tijdens de inventarisatiesfase, bewaking en uitvoering komt een VermogensBegeleider bij iemand thuis, want het is en blijft maatwerk en persoonlijke omstandigheden kunnen tussentijds bij de uitvoering van een plan wijzigen en een impact hebben zodat het VermogensPlan geupdate moet worden.

Door de eenduidige systematiek kan VermogensPartner continuïteit van de strategie waarborgen ook als onverhoopt er iets gebeurd met een VermogensBegeleider.
 ---

Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl

vrijdag 31 januari 2014

Carrière

VermogensPartner als ‘next level’ voor financieel dienstverleners.
Het gedachtegoed van VermogensPartner is uniek, dat wil zeggen, kent anno 2018 geen gelijke. Dat maakt dat wij kunnen zeggen dat een praktijk in VermogensBegeleiding in samenwerking met VermogensPartner een nieuw business model biedt voor de moderne financieel adviseur. Nieuw én compleet.

Heeft u de ruimte (middelen en tijd) om een nieuw vakgebied te betreden om uw bedrijf een volgende boost te geven, dan kan VermogensPartner een optie zijn voor u als dienstverlener.

VermogensPartner is het huis van De VermogensBegeleider. De expertise van de VermogensBegeleider begint waar de rekenkunde van een planner ophoudt: handen en voeten geven aan vermogensstrategie, tactische allocatie en monitoren en bijstellen van een persoonlijke koers en portefeuille als het nodig is.

Vermogen, werk, inkomen. Kan ik blijven rondkomen, kan ik later nog blijven rondkomen als ik met pensioen moet gaan of als ik (vervroegd) met pensioen wil gaan? Hoe pak ik dat aan?

Rondom deze kernvragen is de VermogensBegeleider voor de particulier de plaats waar een samengesteld team van vermogensspecialisten zorgen voor formulering en bewaking van financiële strategie, eliminering van risico’s van mogelijk waarde- en koopkrachtverlies terwijl kansen op de beleggingsmarkten niet onbenut worden gelaten.

Het is onvermijdelijk dat iemands huishouding wordt blootgesteld aan risico’s. Zonder de expertise van de VermogensBegeleider is een financieel plan niet af. De dynamiek en beheersing van vermogenscategorieën dienen te worden geadresseerd. Beleggen is om die reden gespecialiseerd werk, sterker, elke categorie kent weer eigen specialisaties. Voor een uitgebalanceerd VermogensPlan zijn daarom meerdere specialisten nodig. Net als het bouwen van een huis verschillende vakmensen vraagt, zo vraagt het bewaken van een vermogensstrategie om verschillende onafhankelijk van elkaar werkende deskundigen. Daarbij past een architect die waakt over het plan én de uitvoering [..].

Vanuit haar visie en missie levert VermogensPartner zo’n architect, de VermogensBegeleider. Ons ‘family office’ model maakt dat u niet wordt betaald door productaanbieders. De klant wordt uw doorlopende opdrachtgever. Dat is ook beter voor de waarde en stabiliteit van uw bedrijf.

De VermogensBegeleider is een nieuw generatie adviseur die zich heeft opgewerkt tot vermogensspecialist. Die specialist kan u worden. VermogensPartner levert als franchisegever hiervoor de kennis, vakbekwaamheid en een compleet businessmodel. Vergelijkbaar met een soort maatschap, waarin je nooit alleen staat. Steun bij de start, opleiding, doorlopende support en collegialiteit kenmerken de formule.
(* Franchiseondernemingen gedijen beter in economisch moeilijke tijden.​Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in samenwerking met de Rabobank en de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV))

VermogensPartner is op 10 punten onderscheidend en uniek

1.       Family Office Model
·         De VermogensBegeleider is geen vermogensbeheerder. Ons family office model houdt onder andere in dat we toezicht houden op vermogensbeheerders en aan de tafelkant van de klant opereren. Een matige beheerder wordt ontslagen. De strategie daarentegen blijft altijd nodig, zo ook de monitoring van de VermogensBegeleider.
2.       Systematiek
·         De selectie van partijen en fondsen is niet commercieel gemotiveerd of afhankelijk van een goeroe binnen VermogensPartner. Eenduidige criteria en checklists voor partijen borgen de kwaliteit en consistentie van allocaties in fondsen.
3.       Merknaam
·         VermogensPartner is een systeem. Per definitie is een systeem de toepassing van gespcialiseerde know how. Er zijn protocollen, er is receptuur. Maar hoe je de onderdelen van dit eigen systeem ook noemt, het heeft ook een merknaam en handelsnaam: VermogensPartner en de VermogensBegeleider. Naast iemands eigen profiel staan zij u ten dienste.
4.       Expertteam
·         VermogensPartner is door topexperts ontwikkeld. Er is een expertisenetwerk nodig om best practices te selecteren. Er is R&D capaciteit nodig om innovaties te formuleren, te systematiseren en door te voeren. VermogensPartner is daarbij pragmatisch: de kennis moet werken plus eenvoudig toepasbaar en te controleren zijn.
5.       Multiplatform
·         Weten waar Abraham de mosterd haalt is essentieel. VermogensPartner brengt alle denkbare platforms bij elkaar. Een klant wenst gewoonlijk geen limitering in zijn beleggingsmogelijkheden. VermogensPartner beschikt over het grootste platform van Europa. Door een centrale administratie houden wij de back-office simpel.
6.       Continuïteit
·         Het werken in een maatschap of keten is op zich al efficiënt omdat vakverwanten of collegae werken met hetzelfde systeem. Dat garandeert voor de klant dat portefeuilles gedekt zijn door een opvolger ingeval van een calamiteit. Los daarvan betekent de standaardisatie ook voor u meerwaarde van uw portefeuille. Uw bestand is namelijk makkelijker overdraagbaar indien u besluit met pensioen te gaan. (Tegen een vooraf in te schatten prijs).
7.       Non-conflicting
·         Onze VermogensBegeleiders worden door de klant betaald. Een groot deel is daarbij zelfs resultaat gebonden. Dat maakt dat de VermogensBegeleider altijd kien is op resultaten van vermogensbeheerders. Welke vermogensbeheerder of huisfonds zal zichzelf immers ontslaan? Als een zesje vervangen kan worden voor een acht, dan zal een VermogensBegeleider dat wél adviseren. Gelijkgerichtheid van belangen is een goede reden voor een hoger rendement en een reden om met u zaken te doen.
8.       Trainingniveau
·         Opleidingen en trainingen borgen de kwaliteit van de VermogensBegeleider. VermogensPartner staat voor een vaktechnisch hoogwaardige specialist. Mentoren van VermogensPartner houden hierop toezicht. Alle mensen binnen de organisatie dienen het zelfde belang van resultaten en klanttevredenheid. Voor de klant is zo’n duurzame aanpak een belangrijk argument.
9.       Safety first
·         Na een uitgebreide inventarisatie en diagnose gebruiken we bijpassende werkinstructies en tools die maatwerk mogelijk maken. Door deze tools, protocollen en controles weten we zeker dat we de doelstellingen op een veilige manier bereiken. Onze strategieën beschermen u en onze klanten tegen wat we noemen ‘de waan van de dag’.
10.   Duurzame bewaking en aanspreekpunt
·         Last but not least! Banken, brokers en verzekeraars bezuinigen. Een account moet daarom soms 1200 klanten bedienen. Hoeveel aandacht is er dan per klant? En dan carrières; hoe vaak wisselt de wacht niet bij banken? Hoe groot is in zo’n geval de kans dat de volledige case van een klant met alle belangrijke aspecten bij iemand bekend is? Een levenslange vertrouwenspersoon die de klant goed kent en altijd waakt lijkt welhaast onmogelijk. We hebben het over doorlopende professionele regie. Al lijkt dat voor een klant vaak onbereikbaar, wij leveren het simpelweg.

Kortom, VermogensPartner / de VermogensBegeleider is een baanbrekende formule.

Uw profiel?
U bent ondernemend, communicatief, en empathisch. U kunt strategisch denken en werken met relaties. U heeft affiniteit met financiën en IT. Alhoewel u zich bewust bent van de organisatie en collegae, kunt u prima zelfstandig optreden.

Interesse?

Kom eens praten over ons businessmodel en ontvang onze brochure ‘Franchisenemer worden? Gelooft u in onze aanpak en ziet u alleen mogelijkheden door te verwijzen, dan is de optie voor ons consulentschap mogelijk interessant voor u. Ons businessmodel kan op verschillende manieren voor u werken.woensdag 29 mei 2013

Vermogensbegeleiding, een nieuw vakgebied


De vermogensbegeleider als nieuwe vakman?
Eens in de zoveel tijd ontstaat er een nieuw vakgebied. Deze vakgebieden worden vaak ingeluid door nieuwe ontdekkingen of innovatieve technieken en producten. Soms worden de oude toepassingen daarbij snel verdrongen, soms blijven de oude toepassingen bestaan en hebben zij een blijvend bestaansrecht. Wat heeft dat allemaal met de titel van dit artikel te maken?

Laat me dit illustreren met een aantal voorbeelden
De medische wetenschap heeft zich als vak ontwikkelt van medicijnman tot dokter tot specialist tot superspecialist. Alhoewel we beschikken over plastisch chirurgen, ooglasertechnici en dergelijke zijn de huisarts en de huis-tuin-en-keuken-middeltjes gebleven. Wat we zelf konden doen of kunnen leren, blijven we zelf doen of gaan we veelal zelf doen. Echter technieken van een níet alledaagse orde blijven vragen om gespecialiseerde ‘vak’-mensen en verdieping.

Zo werkt het ook met een meer alledaags vakgebied zoals elektrotechniek. Sommige technieken en toepassingen werden daarbij wél snel verdrongen. Zo is de zwart-wit-tv snel verdrongen voor kleur en de beeldbuis onderging recentelijk een dito lot toen de platte schermen op de markt kwamen. Ze gingen uit productie en zijn niet meer verkrijgbaar. Oude technieken maken dan plaats voor nieuwe en verdwijnen soms helemaal. Een techniek die veel langzamer is verdrongen is bijvoorbeeld de stoommachine en het gebruik van kolen.

En wat de mensen betreft die zo’n oud vak uitoefenen, betekent dat omschakelen geblazen, en dat blijkt menselijkerwijs meestal niet zo eenvoudig te zijn.

Sommige behoeften en vernieuwingen zijn erg duidelijk, zoals bij de TV, maar andere zijn we slechts latent bewust. Het definiëren van een behoefte of probleem en het vinden van een oplossing gaat lang niet altijd in een flits. Tekortkomingen, ziekten en problemen vragen om research- of onderzoekstijd.

Financiële en vermogensplanning
Alhoewel het soms lijkt alsof financiële planning (de verre neef van vermogensbegeleiding) als dienstverlening al eeuwig bestaat, is het pas kort geleden, sinds de opkomst van de computer, dat de financiële planner in de richting van een beroepsgroep is geëvolueerd. Zolang we nog met telmachines werkten, en dat was echt nog zo tot de jaren tachtig [..], was het aantal berekeningen dat nodig was voor een levenslange planning onmogelijk. Gewoon omdat het te tijdrovend was.
  
Ongebreidelde rekensnelheid in spreadsheets was destijds de belangrijkste innovatie die aan de basis heeft gelegen van de ontwikkeling van persoonlijk financiële planning. Het doorrekenen en de mogelijkheid tot het leggen van overzichtelijke verbanden zorgden voor nieuwe en interessante doorkijkjes naar de toekomst waarmee een individuele klant van een financieel planner zijn voordeel kon berekenen. Naast de gewone financieel adviseur die productadvies en -verkoop tot stand bracht ontstond een ‘expert’ die een hoop zaken in een totaaloverzicht met elkaar in verband kon brengen. De eerste spelers op dit speelveld konden zo een grote indruk maken op hun klanten. Gevolg was dat het financieel plan meer dan één product en marge tegelijk kon distribueren, waardoor de extra benodigde werkzaamheden bekostigd konden worden. Het mes sneed aan vele kanten. 

We typeren dergelijke nieuwe speelvelden soms met de term ‘de onafgegraasde weide’ of ‘blue ocean[i]. In een ver ontwikkelde verdringingsmarkt zijn we er altijd, bewust of onbewust, naar op zoek..

De volgende generatie
De volgende generatie adviseur wordt geboren uit nieuwe generatie problemen. De financiële crisis maakt duidelijk dat er in de financiële sector op hoog en laag niveau een bepaalde bedrijfsblindheid heeft opgetreden. Als dit niet waar zou zijn dan hadden we er immers niet allemaal zoveel last van gehad. Hoe het ook zij, zowel overheden als markten met al haar deelnemers hebben een probleem als een boomrang naar zich terug zien slaan. Er was bijna geen ontkomen aan. Enorme vermogensreserves zijn verloren gegaan en dreigen nog verloren te gaan. 

Welke principes zijn over het hoofd gezien, hoe hadden we onszelf individueel of als maatschappij hiertegen kunnen beschermen? Wat waren of zijn mogelijke oplossingen?

We zoeken dan oplossingen die voor iedereen kunnen gelden, niet voor een kleine groep handige of wakkere handelaren. Een antwoord op deze vragen zou dan een nieuw vakgebied opleveren, zoals een loodgieter voor iedereen een oplossing biedt.

Klaarblijkelijk is een financieel plan alleen niet genoeg. Mensenlevens en markten zijn dynamische zaken en psychologisch gedreven. Vaak worden we meegesleept in slechte gewoontes omdat emoties de overhand krijgen op rationeel handelen. Hoe kunnen we ons beschermen tegen dingen als massagekte en hebzucht? Wie of wat kan ik nog geloven?

Eén ding is zeker, een constante alertheid is een factor. Een ander ding is ook zeker, zonder je gedrag te toetsen aan een bepaalde strategie is de kans groot dat je jezelf verliest in de waan van de dag. Monitoren, toetsen en begeleiden van vermogen en alle krachten die erop kunnen inwerken is een must gebleken. Dit is een nieuw niveau, maar ook de volgende stap die binnen de financiële wereld noodzakelijkerwijs kan worden toegevoegd om een herhaling van financiële schade en drama’s te voorkomen. De noodzaak van een vermogensbegeleider, een huisvader, een mentor rondom iemands vermogen is geboren… of beter gezegd, is zichtbaar geworden.

Vermogensbegeleiding
Een vermogensbegeleider is geen vermogensbeheerder. Een vermogensbegeleider koppelt zich los van beheer en bewaar en is als zodanig met een ander of nieuw vak bezig. 

Het gaat de begeleider erom gezamenlijk objectieve en rationele keuzes te maken in het risicomanagement van iemands individuele welstandsituatie. Juist daar, waar het de individu aan kennis en expertise ontbreekt en geneigd is strategie en tactisch handelen uit het oog te verliezen. Of te worden meegesleept door snelle onafgewogen financiële tips of aanbiedingen: de stormachtige waan van de dag.

Hiervoor is nieuwe kennis vereist. Strategische kennis. Monetaire kennis. Kennis van asset classes, beheerstijlen, methoden van performance- en risicomanagement. Tot het niveau, dat gezamenlijk de constante rationele beoordeling van iemands portefeuille en doelstellingen kan worden gewaarborgd. Dit betekent dat we de verantwoording van goed beheer niet overdragen of van ons af moeten schuiven, maar naar ons toetrekken en er meer verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En dat lukt niet vanzelf, niet zonder opwaardering en het integreren van de vereiste kennis.

Hier ontstaat de vermogensbegeleider als een speciaal soort specialist, met nieuwe technieken en gereedschap. Iemand die op maat alle vermogensrisico’s kan scannen en een diagnose kan stellen over lange termijn welstand. En daarbovenop met de uitkomsten als een soort architect de juiste beheerders kan toevoegen voor een duurzame evenwichtige toepassing van het VermogensPlan. Oftewel weten waar Abraham de mosterd haalt. Zoiets lukt niet alleen, samenwerking is het devies.

Afdoende Functiescheiding, training en opleiding, het juiste netwerk van specialisten zijn van het grootste belang. Een nieuw niveau van dienstverlening wordt dan mogelijk binnen een nieuwe configuratie. Een nog onafgegraasde wei? Zo ja, dan zijn automatisch ook weer nieuwe rendementsniveau's en goede verdienmodellen mogelijk. 

Specialiseren betekent echter veranderen en dat kost moeite, een investering in communicatie, tijd, geld en persoonlijk energie. En daar is altijd een factor ondernemerschap bij betrokken. Dat geldt in dit geval voor zowel de vermogenden als de specialisten.

***


[i] De term blue ocean is geïntroduceerd door het gelijknamige boek van W. Chan Kim en Renée Mauborgne waarin de case wordt gemaakt voor innovatie. De Rode Oceaan staat voor de bestaande marktruimte met bestaande spelers en regels, waarin de spelers elkaar hard beconcurreren in een poging zo veel mogelijk van de markt te veroveren. Doordat de ruimte beperkt is, kan dit uitmonden in moordende concurrentie en als gevolg hiervan van het figuurlijk vloeiende bloed, de Rode Oceaan. De Blauwe Oceaan staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte, in plaats van er met anderen om te vechten. (Wikipedia).