zondag 5 april 2015

Casus Vermogensbegeleiding

Het probleem
Een relatie belde ons op. Hij was niet meer zo zeker van bepaalde zaken. Er was door de relatie weinig verband meer te ontdekken in de financiële informatiestromen die hij had verwerkt. Hij voelde zich enigszins overweldigd.

Over de laatste 10 jaar ervoer onze relatie een veelheid aan onsamenhangende en vooral product georiënteerde beleggingsadviezen. Daarnaast bezat deze persoon verschillende pensioenbrieven en polissen. Hij volgde dagelijks de AEX, koersen van beleggingsfondsen en het nieuws trouw. Experts troefden elkaar af… en relatie probeerde ze uit door hen ‘een kans te geven’. Wat hij ervoer was tegenstrijdige koop- en verkoopadviezen. Hij had niet stilgezeten, maar wat hij tot op heden had ondernomen had hem ‘matig succes’ gebracht of geleid tot moeilijk te confronteren verliezen. Als gevolg daarvan ontstond er bij de persoon een verwarring en begon relatie door het bomen het bos niet meer te zien.

De hulp van onze VermogensBegleider wordt ingeroepen. 
Zijn doel: bij de klant samenhang creëren en het onder controle brengen van vermogenscomponenten, inkomens- of welstandsituatie op korte en lange termijn, waarin opgesloten de optimalisatie van beleggingsresultaten en veilige vermogensgroei.
Onze VermogensBegeleider begon de situatie te inventariseren en te analyseren. Met behulp van gestructureerde vragen en beantwoordingen werd het mogelijk de relatie meer aan de weet te laten komen van zijn inkomensdoelstellingen en beleggingsdoelstellingen. Hij begon de klant te helpen bij het bewust worden en in kaart brengen van verschillende beleggingsdoelen, -problemen en mogelijke oplossingen. Zonder het besef hiervan is begrip van een nieuwe koers namelijk onmogelijk.

De oplossing
De sleutel ligt in het verschaffen van meer inzicht in iemand eigen persoonlijke welstandsniveau op korte en lange termijn. Dat biedt een referentiekader waartegen alle beslissingen kunnen worden afgezet. Aan de hand van een gerichte kleine enquete en een aantal berekeningen komen we daarachter.

Zodra deze welstandgegevens bij de relatie helder werden ontstond er geleidelijk ook een nieuwe kapstok waaraan we nieuwe beleggingsdoelstellingen en een strategie konden ophangen. Zonder een plan en strategie als referentie is iedere beleggingsbeslissing te willekeurig en eigenlijk nog niet aan de orde. Zodra de wensen van deze klant gedurende zijn hele levenscyclus afdoende waren gedefinieerd, deden we met hem een ‘stress’test, dat wil zeggen dat er worst case scenario’s worden bekeken. Daarbij werd er het verband uiteengezet tussen zijn pensioenbrieven, de eigen vermogensbestanddelen, eigen huis, economische scenario’s, zoals hyperinflatie, de leeftijd van partner, kinderen etc.

Leren en financieel meer bewust worden
Tijdens de verschillende gesprekken en interviews die deel uitmaken van de VermogensPlanningsfase werd de klant geholpen meer begrip te krijgen van
·         verschillende markten, beleggingscategorieën, en hun specifieke valkuilen en risico’s
·         de link tussen de eigen oudedagsvoorziening met specifieke beleggingsoplossingen, fiscaliteiten
·         strategische en tactische keuzes als gevolg van monetaire invloeden
·         een persoonlijk vermogensplan met overzichtelijk informatie hierover.

Na de intervieuws en het bespreken van het vermogensplan was de klant duidelijk geworden wat er mis was gegaan en dat dit met het nieuwe geformuleerde plan zou worden voorkomen. De klant werd zekerder en zelfbewuster over zijn financiële reserves en andere vermogens (door een enorme tijdsbesparing werd hij effectiever in zijn andere levensgebieden).
Alle gesprekken in zo’n proces zijn bedoeld om begrip en een goede samenwerking tussen specialisten gestalte te geven. Het onderwerp is te complex om alle disciplines die nodig zijn voor gediversifieerd beleggen in één hand te verenigen, los van de noodzaak van functiescheiding.

Na de implementatie
Door de meetbare resultaten en stabiliteit werd niet alleen de portefeuille rustiger, maar ook de klant. Hij ervoer dat er op maat aandacht werd geschonken aan zijn persoonlijke situatie. De opgedane kennis en het idee van de continue bewaking en samenwerking gaf de klant de controle terug en daarmee zijn zelfvertrouwen. Gesteund door de VermogensBegeleider van VermogensPartner werd een definitieve koers bepaald, waarmee een duurzame zorg rondom het vermogen werd vormgegeven en dientengevolge de grip op de het leven en de toekomst van de klant werd hersteld.

Noten
Voor voorbeelden van typische resultaten wordt verwezen naar het gelijknamige artikel ‘VermogensPartners typische resultaten’. Hierin wordt middels historische statistieken van de VermogensPartner Perpetuum portefeuille uiteengezet dat een typische resultatenverbetering van onze aanpak bij klanten een rendementsverbetering van 2-3% per jaar is. Dat lijkt niet veel, maar kan in 17 jaar neer komen op een vermogensverdubbeling. Deze verwachting is alleen geldig als het programma nauwgezet en consistent wordt uitgevoerd.

Tijdens de inventarisatiesfase, bewaking en uitvoering komt een VermogensBegeleider bij iemand thuis, want het is en blijft maatwerk en persoonlijke omstandigheden kunnen tussentijds bij de uitvoering van een plan wijzigen en een impact hebben zodat het VermogensPlan geupdate moet worden.

Door de eenduidige systematiek kan VermogensPartner continuïteit van de strategie waarborgen ook als onverhoopt er iets gebeurd met een VermogensBegeleider.
 ---

Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl