vrijdag 31 januari 2014

Carrière

VermogensPartner als ‘next level’ voor financieel dienstverleners.
Het gedachtegoed van VermogensPartner is uniek, dat wil zeggen, kent anno 2018 geen gelijke. Dat maakt dat wij kunnen zeggen dat een praktijk in VermogensBegeleiding in samenwerking met VermogensPartner een nieuw business model biedt voor de moderne financieel adviseur. Nieuw én compleet.

Heeft u de ruimte (middelen en tijd) om een nieuw vakgebied te betreden om uw bedrijf een volgende boost te geven, dan kan VermogensPartner een optie zijn voor u als dienstverlener.

VermogensPartner is het huis van De VermogensBegeleider. De expertise van de VermogensBegeleider begint waar de rekenkunde van een planner ophoudt: handen en voeten geven aan vermogensstrategie, tactische allocatie en monitoren en bijstellen van een persoonlijke koers en portefeuille als het nodig is.

Vermogen, werk, inkomen. Kan ik blijven rondkomen, kan ik later nog blijven rondkomen als ik met pensioen moet gaan of als ik (vervroegd) met pensioen wil gaan? Hoe pak ik dat aan?

Rondom deze kernvragen is de VermogensBegeleider voor de particulier de plaats waar een samengesteld team van vermogensspecialisten zorgen voor formulering en bewaking van financiële strategie, eliminering van risico’s van mogelijk waarde- en koopkrachtverlies terwijl kansen op de beleggingsmarkten niet onbenut worden gelaten.

Het is onvermijdelijk dat iemands huishouding wordt blootgesteld aan risico’s. Zonder de expertise van de VermogensBegeleider is een financieel plan niet af. De dynamiek en beheersing van vermogenscategorieën dienen te worden geadresseerd. Beleggen is om die reden gespecialiseerd werk, sterker, elke categorie kent weer eigen specialisaties. Voor een uitgebalanceerd VermogensPlan zijn daarom meerdere specialisten nodig. Net als het bouwen van een huis verschillende vakmensen vraagt, zo vraagt het bewaken van een vermogensstrategie om verschillende onafhankelijk van elkaar werkende deskundigen. Daarbij past een architect die waakt over het plan én de uitvoering [..].

Vanuit haar visie en missie levert VermogensPartner zo’n architect, de VermogensBegeleider. Ons ‘family office’ model maakt dat u niet wordt betaald door productaanbieders. De klant wordt uw doorlopende opdrachtgever. Dat is ook beter voor de waarde en stabiliteit van uw bedrijf.

De VermogensBegeleider is een nieuw generatie adviseur die zich heeft opgewerkt tot vermogensspecialist. Die specialist kan u worden. VermogensPartner levert als franchisegever hiervoor de kennis, vakbekwaamheid en een compleet businessmodel. Vergelijkbaar met een soort maatschap, waarin je nooit alleen staat. Steun bij de start, opleiding, doorlopende support en collegialiteit kenmerken de formule.
(* Franchiseondernemingen gedijen beter in economisch moeilijke tijden.​Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in samenwerking met de Rabobank en de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV))

VermogensPartner is op 10 punten onderscheidend en uniek

1.       Family Office Model
·         De VermogensBegeleider is geen vermogensbeheerder. Ons family office model houdt onder andere in dat we toezicht houden op vermogensbeheerders en aan de tafelkant van de klant opereren. Een matige beheerder wordt ontslagen. De strategie daarentegen blijft altijd nodig, zo ook de monitoring van de VermogensBegeleider.
2.       Systematiek
·         De selectie van partijen en fondsen is niet commercieel gemotiveerd of afhankelijk van een goeroe binnen VermogensPartner. Eenduidige criteria en checklists voor partijen borgen de kwaliteit en consistentie van allocaties in fondsen.
3.       Merknaam
·         VermogensPartner is een systeem. Per definitie is een systeem de toepassing van gespcialiseerde know how. Er zijn protocollen, er is receptuur. Maar hoe je de onderdelen van dit eigen systeem ook noemt, het heeft ook een merknaam en handelsnaam: VermogensPartner en de VermogensBegeleider. Naast iemands eigen profiel staan zij u ten dienste.
4.       Expertteam
·         VermogensPartner is door topexperts ontwikkeld. Er is een expertisenetwerk nodig om best practices te selecteren. Er is R&D capaciteit nodig om innovaties te formuleren, te systematiseren en door te voeren. VermogensPartner is daarbij pragmatisch: de kennis moet werken plus eenvoudig toepasbaar en te controleren zijn.
5.       Multiplatform
·         Weten waar Abraham de mosterd haalt is essentieel. VermogensPartner brengt alle denkbare platforms bij elkaar. Een klant wenst gewoonlijk geen limitering in zijn beleggingsmogelijkheden. VermogensPartner beschikt over het grootste platform van Europa. Door een centrale administratie houden wij de back-office simpel.
6.       Continuïteit
·         Het werken in een maatschap of keten is op zich al efficiënt omdat vakverwanten of collegae werken met hetzelfde systeem. Dat garandeert voor de klant dat portefeuilles gedekt zijn door een opvolger ingeval van een calamiteit. Los daarvan betekent de standaardisatie ook voor u meerwaarde van uw portefeuille. Uw bestand is namelijk makkelijker overdraagbaar indien u besluit met pensioen te gaan. (Tegen een vooraf in te schatten prijs).
7.       Non-conflicting
·         Onze VermogensBegeleiders worden door de klant betaald. Een groot deel is daarbij zelfs resultaat gebonden. Dat maakt dat de VermogensBegeleider altijd kien is op resultaten van vermogensbeheerders. Welke vermogensbeheerder of huisfonds zal zichzelf immers ontslaan? Als een zesje vervangen kan worden voor een acht, dan zal een VermogensBegeleider dat wél adviseren. Gelijkgerichtheid van belangen is een goede reden voor een hoger rendement en een reden om met u zaken te doen.
8.       Trainingniveau
·         Opleidingen en trainingen borgen de kwaliteit van de VermogensBegeleider. VermogensPartner staat voor een vaktechnisch hoogwaardige specialist. Mentoren van VermogensPartner houden hierop toezicht. Alle mensen binnen de organisatie dienen het zelfde belang van resultaten en klanttevredenheid. Voor de klant is zo’n duurzame aanpak een belangrijk argument.
9.       Safety first
·         Na een uitgebreide inventarisatie en diagnose gebruiken we bijpassende werkinstructies en tools die maatwerk mogelijk maken. Door deze tools, protocollen en controles weten we zeker dat we de doelstellingen op een veilige manier bereiken. Onze strategieën beschermen u en onze klanten tegen wat we noemen ‘de waan van de dag’.
10.   Duurzame bewaking en aanspreekpunt
·         Last but not least! Banken, brokers en verzekeraars bezuinigen. Een account moet daarom soms 1200 klanten bedienen. Hoeveel aandacht is er dan per klant? En dan carrières; hoe vaak wisselt de wacht niet bij banken? Hoe groot is in zo’n geval de kans dat de volledige case van een klant met alle belangrijke aspecten bij iemand bekend is? Een levenslange vertrouwenspersoon die de klant goed kent en altijd waakt lijkt welhaast onmogelijk. We hebben het over doorlopende professionele regie. Al lijkt dat voor een klant vaak onbereikbaar, wij leveren het simpelweg.

Kortom, VermogensPartner / de VermogensBegeleider is een baanbrekende formule.

Uw profiel?
U bent ondernemend, communicatief, en empathisch. U kunt strategisch denken en werken met relaties. U heeft affiniteit met financiën en IT. Alhoewel u zich bewust bent van de organisatie en collegae, kunt u prima zelfstandig optreden.

Interesse?

Kom eens praten over ons businessmodel en ontvang onze brochure ‘Franchisenemer worden? Gelooft u in onze aanpak en ziet u alleen mogelijkheden door te verwijzen, dan is de optie voor ons consulentschap mogelijk interessant voor u. Ons businessmodel kan op verschillende manieren voor u werken.