woensdag 1 september 2010

Missie versus visie

De begrippen missie en visie worden vaak door elkaar gebruikt. Visie gaat vooraf aan missie. Visie is de onderbouwing van de missie. VermogensPartner heeft ook een missie, die gebaseerd is op een visie.

Visie VermogensPartner

Om welstand in de nadagen van iemands levenscyclus te kunnen blijven waarborgen is vermogensopbouw nodig. Vermogen ontwikkelen en reserveren is echter voor de meeste mensen niet een vanzelfsprekende en bewuste bezigheid. Laat staan dat vermogen te beheren of vermogensspecialisten te selecteren. Daarbij is het zo dat een paar procent meer of minder gemiddeld rendement een enorm verschil in toekomstige welstand kan uitmaken.

Bij vermogensvorming is beleggen, historisch gezien, superieur aan een spaarrekening. Ook bij beleggen geldt dat er valkuilen zijn, die maken dat een goede strategie onmisbaar is om die valkuilen én de waan van de dag voor te blijven. Daarbovenop is vaktechniek en tactisch inzicht een vereiste om de noodzakelijke (in de economie verscholen) ‘returns on investment’ te incasseren.

Om die gespecialiseerde kennis plus voortgaande innovaties dienstbaar te maken aan de samenleving, dient deze continue te worden geselecteerd, gemobiliseerd én adequaat georganiseerd.

Missie VermogensPartner

Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan vermogenden om met gespecialiseerde marktpartijen optimale VermogensPlanning en welstand op lange termijn te waarborgen, waarbij uitvoerbare financiële strategieën, vrij van belangenverstrengelingen, toegankelijk worden gemaakt voor iedere Nederlander.