vrijdag 15 juli 2011

Elliott spreekt


Er lijkt beurswijsheid schuil te gaan achter 'Sell in May and go way', maar niets is minder waar, vaker blijkt juist de maand juli het piekniveau van een jaar te zijn. 2011 is een interessant jaar omdat bepaalde lange termijn golfanalyses duiden op mogelijke bodemprijzen op de internationale aandelenbeurzen. Juli 2011, is daarom een mooie maand om de status van markten onder de loep te nemen. Er bestaan verschillende golventheorieën. Dit keer pakken we één van de belangrijkste bij de kop.

Ralph Nelson Elliott (1871-1948) was tijdens zijn leven professioneel werkzaam als accountant en in de spoorwegsector. Hij heeft zich onsterfelijk gemaakt met de ontdekking van een specifiek ritmisch golvenpatroon in (aandelen) markten, die hij heeft beschreven in zijn boek 'NATURES LAW, The Secret Of The Universe'. Hij stelde vast dat de op- en neergang van markten verliep volgens onderstaand wetmatig patroon. Afhankelijk van hoe diep iemand 'inzoomt' op deze bewegingen verschijnt dit patroon zowel over jaren als over dagen en uren. Elke golf is opgebouwd uit kleinere golven die daarbij dezelfde vorm en ritmiek laten zien.  Zie figuur 1.
Figuur 1  
Dergelijke vormconstanten bleken ook naar voren te komen in de later ontwikkelde chaostheorie.  (Ref. artikel Analysetechnieken).
Eerder had de 13e eeuwse wiskundige Leonardo Fibonacci da Pisa unieke getalsverhoudingen in de natuur ontdekt, nu beter bekend als de Fibonacci Reeks.
De reeks komt voort uit de vraagstelling:  hoeveel konijnenparen worden geproduceerd in een jaar vanuit één paar konijnen als een paar elke maand geboorte schenkt aan een nieuw paar, startend vanaf de tweede maand.
Hieruit volgt de reeks 1,1,2,3,5,8,13,21,34, etc. De verhoudingen tussen deze getallen(0,618)  is constant en staat bekend als de 'Golden Ratio'.
Oude filosofen bogen zich eerder over de zogenaamde Gouden of Goddelijke Sectie: 

Figuur 2
 
Elke lengte kan zodanig opgedeeld worden dat verhouding tussen het kleinere deel en het grotere deel equivalent is met de verhouding tussen het grotere deel en het geheel.
Deze verhouding is ook altijd 0,618. Plato ging zo ver in zijn beschouwing door te stellen dat het de meest bindende mathematische relatie was en de sleutel tot de fysica van de kosmos.
De vraag rijst of de vooruitgang van het leven of de mensheid te vatten is in verhoudingen en vormanalyses.
Classificatie
Als je een golfbeweging in de praktijk observeert, is het dus bij Elliott altijd de vraag op welk golfniveau je aan het kijken bent. De juiste nummering kan ons een clou opleveren waar we staan in de ontwikkeling van deze golven. Elliott bestudeerde en hanteerde hiervoor de volgende classificaties of golfgradaties:

GolfGradatie                  Nummeringverwijzing
Milennium Cycle              m I tot m V, m A tot m C
Grand Super Cycle          gsc I tot gsc V, gsc A tot gsc C
Super Cycle                     sc I tot sc V, sc A tot sc C
Cycle                              c I tot c V, c A tot c C
Primary                           ((I)) tot ((V)), ((A)) tot ((C))
Intermediate                   (I) tot (V), (A) tot (C)
Minor                              I tot V, A tot C
Minute                            1 tot 5, A' tot C'
Minuette                         (i) tot (v), (a) tot (c)
Sub-Minuette                  i tot v, a' tot c'

In het kader van VermogensPlanning zijn eigenlijk voor ons alleen de relatieve lange termijn implicaties van belang. Het bestuderen van uurcharts laten we over aan korte termijn traders. Om u alvast het brede perspectief van Elliott's studie's  te geven zijn dit golfnummers en jaartallen van de Grand Super Cycle:

Figuur 3  
 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we vanaf 2000 met recessies en neergang te maken hebben en dito correcties op de aandelenmarkten. De vraag die opkomt is hoelang een correctie duurt van een opgang die ruim 200 jaar beslaat... Acht jaar zou aan de korte kant zijn, zelfs twintig jaar, een lengte die, zoals u kunt zien, meer thuis hoort bij correcties binnen een Grand Super Cycle.

Toepassing
De toepassing van de Elliott Golven Theorie is voor vele analisten vaak frustrerend geweest omdat de interpretatie vaak open staat voor meerdere alternatieven.
Elliott tijdens zijn leven :
"Behoorlijke ervaring is nodig om correct golven te interpreteren die zich nog in het proces van formatie bevinden. Geen interpretatie van dit Golven Principe mag geaccepteerd worden, tenzij die gemaakt is door mijzelf of door een door mij gelicenseerde student".

Ook de Elliott Golven Theorie valt onder de relativiteit van de bakkerswet: als we allemaal bakker worden, valt er geen droog brood meer te verdienen. Indien een bepaalde interpretatie teveel aanhangers krijgt, ontwikkeld zich een ander golfpatroon, weliswaar binnen de regels van 'Natures Law'. (Anders gezegd: ook Elliott goeroes zijn gedoemd een keer van hun voetstuk te vallen).

Een grote bijdrage van Elliott's theorie is dat het een tegenwicht vormt op de algemene neiging van mensen om lineair te denken (vgl. Wet van Newton). Elliott's 'mindset' benadrukt dat een ontwikkeling of markt kan keren en gaat keren.

Er zijn bij de interpretatie en toepassing twee moeilijkheden
1) Golven kunnen opgerekt zijn (een golf splitst zich op in vele 'sub-van-subgolven') of samengeperst zijn (trogvorming)
2) Welke niveau van golf heb ik nu voor me?

Laten we toch een poging wagen en kijken waar we staan. Hoe groter een markt, hoe beter het golfprincipe werkt. We nemen daarom niet de Dow Jones maar de Standard & Poor 500 Index.

Juli 2011 status
We pikken de draad op in 1949, een jaar na het overlijden van Elliott. Elliott voorspelde na de voltooiing van Super Cycle no. 4 de vijfde golf van de Super Cycle, tevens vijfde golf van de Grand Super Cycle, waarvan het eind zich in 1999 inluidde en voltrok. We gebruiken bij lange termijnen een logaritmische schaal om het effect van inflatie te verkleinen. Grafieken worden anders onleesbaar.

Oriëntatie Grand Super Cycle no. 5, Super Cycle no. 5 en het Cycle Niveau

Figuur 4

U kunt zien dat de vijfde Cycle golf (vanaf 1980) 'c V' opgerekt is. Dit betekent, in afwijking met het modelpatroon, dat de B-golf die volgt ook boven de oorspronkelijke top kan komen te liggen. De beweging schiet als het ware door, we noemen dat een extensie van golf 5 met een onorthodoxe top B (zie'Irregular' in onderstaande figuren 5 en 6, ontleend aan Elliotts Financial World Articles). 

               Figuur 5                                           Figuur 6
            

Een dergelijke hogere B-top is gebeurt op 'Cycle niveau' met 'c B', maar dat kan ook gebeuren op Super Cycle niveau met 'sc B'. Om hier wat meer grip op te krijgen vragen we ons verder af: "Hoe ziet die golf er van binnen eigenlijk uit?" We zoomen in op bovenstaande raam van figuur 4:

Figuur 7
 
Het verloop ziet er normaal uit. Je ziet het 5-3 golvenpatroon overal mooi terugkeren. Ook 'c A' in 2010 is opgebouwd uit vijf golven.
We zoomen verder in op 'c B' en de in de maak zijnde 'c C' in 2011:

Figuur 8


Refereert u bij het inzoomen s.v.p. aan bovenstaande golfgradatietabel, anders bent u snel de draad kwijt. Het traject 'c C' (Cycle C) vanaf 'c B' omhoog wordt reeds opgedeeld in vier Primary golven ((I)) t/m ((IV)). De Intermediate golven (I) t/m (V) in golf ((III)) zijn goed zichtbaar. De vijfde golf (V) is 'gestreched' hetgeen de hogere onorthodoxe (B)-top verklaart. De vijfde Primary golf ((V)) is kort geleden gestart, waarop we nog een keer gaan inzoomen:

Figuur 9

De 2011 grafiek vertoont typische correctiegolven. Nu de Intermediate golven (I) t/m (III) onderweg zijn van de vijfde Primary golf ((V)) van Cycle Golf 'c C'..(kunt u het nog volgen?) moge duidelijk worden dat de markt op weg is naar een eindpunt of op zoek is naar een volgende climax.
Aangezien juli daar statistisch een mooie maand voor is heb ik gedacht u via dit intermezzo in deze Ezine te voorzien van een educatieve update van Elliott. Als de Primary Golf ((V)) even lang wordt als Golf ((I)), dan is 1420 in de Standaard en Poor 500 Index het minimale koersdoel. Zoiets kan snel gaan of juist veel tijd nemen (zie noot 2).

Tot slot
Er is een storende factor in de patroonvorming en dat is valuta. Door inflatie, verschillen in geldschepping en schuldenpolitiek wereldwijd verwateren prijzen en koersen die in die valuta worden uitgedrukt. De komende jaren kunnen indices simpel hoger klimmen op basis van inflatie alleen, want bedrijven die producten maken zijn inflatievast en daarom overigens een vaste beleggingscomponent van een portefeuille. De Super Cycle C (zie eerste figuur) van de SP500 zou dan zomaar, in valuta uitgedrukt, een relatief zachte landing kunnen maken. Dat is ook gebeurt in de jaren dertig en veertig.

Desalniettemin bevinden wij ons de komende tijd (decennia) in een reactie en correctie op Elliott's Grand Super Cycle en dienen wij ons consciëntieus bezig te houden met strategische zaken zoals het in- en uitstapprobleem en het tijdig rebalancen van onze portefeuilles. Hierbij kan Elliot behulpzaam zijn.

Als u meer wilt weten van deze fascinerende Elliott golven, vertrouw ik erop dat u uw weg zult vinden op het internet. Bovenstaande grafieken kunt u eenvoudig volgen via het publieke domein van Yahoo. Zoals met alles kunt u terugvallen op een expert of het zelf doen. Mocht het laatste u lastig vallen, weet u dan gesteund door het specialistennetwerk VermogensPartner. Zij houden de vinger aan de pols en zijn altijd up to date.

Met vriendelijke groet,


Pim de Koekkoek                Leer meer via www.vermogenspartner.nl

PS Noten 
  1. Alternatieve telling
In theorie zou Golf 'c B' uit figuur 4 kunnen worden uitgelegd als 'sc V', maar dan voltrekt zich nu ook een B-golf, waarvan de echte C pal voor de deur staat. In dit scenario past geen hogere onorthodoxe top van B; komt die wel dan is deze alternatieve telling ongegrond.
  1. Ruimte en tijd
Golven nemen tijd en/of ruimte. Hoe groter de uitslag in de ruimte, des te korter het tijdsbeslag van een golf. Hoe langer het tijdsbeslag, hoe kleiner de uitslag in de ruimte.
  1. Golven, filosofische achtergrond
De oorzaak van golfbewegingen wordt ingegeven door twee gezichtspunten:
1.   Er is voordeel verbonden aan het creëren van massa (of quantiteit hebben), denk aan stabilitiet en bescherming
2.   Er is voordeel te behalen aan het onderscheidend zijn (of kwaliteit hebben), denk aan vakspecialisaties en verschillen in de natuur.
De mens gaat op en neer tussen deze twee met elkaar in strijd lijkende zaken en zoekt en creëert binnen een veelheid van keuzes naar nieuwe en betere niveaus van 1 en 2. Deze wisselwerking veroorzaakt vooruitgang en terugval wordt weerspiegeld in Elliotts Golven Theorie.