maandag 14 februari 2011

VermogensPlanning, Introductie

Pensioen, toekomstig inkomen, oudedag, welstand. In het centrum hiervan vinden we vermogen. Hoe u vermogen creëert, reserveert, opbouwt, beheert, onttrekkingen doet vereist continue adequate professionele aandacht. Hieraan wordt echter al te vaak niet voldaan omdat er klaarblijkelijk licht wordt gedacht over dit onderwerp.

Ten behoeve van een beurspresentatie op het PFP Forum 2011 heb ik recentelijk het artikel ‘Vermogen op Scherp’ geschreven. (PFP staat voor Persoonlijke Financiële Planning). Het artikel gaat in op de ‘acuutheid’ van vermogen vandaag de dag. Eigenlijk is het artikel ook van belang voor niet professionals, dus neem ik het op in deze Ezine.


Babyboomers en andere spanningsvelden

Over 2 jaar gaan de eerste babyboomers met pensioen en wordt de versnelling van de vergrijzing van de bevolking ingeluid. Maar dat is niet het enige belangrijke krachtenspel waar we mee te maken krijgen. Uit bovenstaand artikel kunt u opmaken welke dreiging er uit gaat van de discrepantie tussen de groei van de wereldbevolking (gerapporteerd per 29 januari 2011: 6.934.196 mensen) en de tanende energiereserves.

Figuur: De wereldolieproductie kan de vraag en populatie niet meer bijhouden

 

Andere spanningsvelden  zijn de crisis, penibele staatsfinanciën, de dreiging van hyperinflatie en de opkomst van Azië en het Midden Oosten. Vermogen op Scherp is daarom geen overdrijving. Manoeuvreren binnen dergelijke monetaire en mondiale bewegingen vereist alertheid, kennis en specifieke maatregelen. Terwijl de graaicultuur moet plaatsmaken voor inzicht in lange termijn denken, wordt dat steeds lastiger onder deze toenemende druk. Er is gelukkig ook een kracht, de digitalisering en het internet, die de benodigde versnelling om het tij te keren kan helpen bewerkstelligen.

Spelen met vermogen is als spelen met vuur. Onachtzaamheid kan fataal zijn. Het is van essentieel belang deze niet te misbruiken, te verspillen. Maar dat mag niet leiden tot het onaangewend laten van vermogen voor constructieve zaken. Kapitaal is het zaad van toekomstige generaties.

Vermogenserosie kent vele gezichten, die vaak gemaskeerd zijn. Er kan dus  maar beter genoeg over bekend zijn. Ik hoop dat deze artikelen daartoe zullen bijdragen.

Kernbegrippen

Alvorens ik in deze serie zal ingaan op aspecten van VermogensPlanning voor een individu is het goed een overzicht te geven van tien centrale thema’s of kernbegrippen waaromheen het denken in VermogensPlanning zich afspeelt.

1.   De levensverwachting van de man en de vrouw
(op elke leeftijd heeft een Nederlander een unieke eigen levensverwachting, het geeft richting het gemiddelde ervan te monitoren)

2.   Het ‘langlevenrisico’
(u heeft 50% kans dat u langer leeft dan het gemiddelde, hiervoor dient u voorzieningen te treffen)

3.   Koopkracht, koopkrachtcorrecties
(als een dief in de nacht wordt u geleidelijk beroofd van uw koopkracht, inflatie is de verwatering van de waarde van geld en obligaties en derhalve vaak ook uw pensioen)

4.   Beoogde welstand versus vermogensbehoefte voor 30 tot 40 jaar
(Wie dan leeft, wie dan zorgt is een dooddoener. Plannen over lange periodes vereist een bepaald realisme die niet vaak wordt toegepast.)

5.   Opbouwfase versus verteringsfase
(Er is een groot verschil in de strategie en technieken voor opbouw van vermogen ten opzicht van het verteren van vermogen)

6.   Vermogensconversieproblemen
(Het is onmiskenbaar dat u verscheidenheid in beleggingen dient na te streven, maar er zijn valkuilen bij het omzetten van de ene vorm van vermogen in de andere vorm van vermogen. Zo heb je het  instapprobleem, het verkoopprobleem, het liquiditeitsprobleem)

7.   Allocatievolgorde
(Bedoeld wordt hier de toedeling aan verschillende beleggingen, waarbij volgorde belangrijker is dan rendement)

8.   Gewenste nalatenschap
(Zoals kinderen, goede doelen)

9.   Stromen van dividend en rente versus inkomensdoelstellingen
(Er is een praktisch verband tussen feitelijk uitkeerbare dividenden en rente en al dan niet een inkomensbehoefte.)

10.       Opbrengstratio’s  na inflatie, belasting en kosten
(Er zijn vele aanbieders en een woud van mogelijkheden. Fiscaal zijn er mogelijkheden en barrières. In hoeverre zijn de kosten ok en de belangen gelijk gericht met u als belegger)


Altijd alert

Of u nu vermogend bent of niet, u ontkomt er niet aan alert te blijven en daarbij bereid te zijn om acties te ondernemen voor uw vermogen.

Als u een echte rijkaard bent ligt er het probleem van vermogensbehoud en het verantwoord gebruik ervan. De overheid is ook behoeftig, dus dient u te waken voor fiscale onttrekkingen en nieuwe wetgeving. En dan heeft u nog uw verantwoording met betrekking tot het nalatenschapbeheer.

Voor gemiddeld vermogenden, ligt er daarbovenop de extra kwetsbaarheid indien er niet goed wordt omgegaan met het vermogen. Deze kwetsbaarheid komt naar voren in het verlies van welstand tijdens de oudedag, waar we hopen onbezorgd te genieten of ons de vereiste zorg te kunnen veroorloven tijdens onvermijdelijk te verwachten fysieke gebreken. Een tekort aan vermogen kan straks leiden tot schrijnende toestanden.

Voor niet vermogenden doemt daarbij simpel ook nog het scenario op van doorwerken na pensioendatum.

Met andere woorden, oriënteert u zich goed voordat u denkt dat u in de comfortgroep zit of dat u het makkelijk redt.

We leven in een sociale samenleving die ons gemakkelijk kan doen indutten, de waarheid is echter dat u dan risico’s loopt en de samenleving in verval kan raken. Dus laten we ervoor gaan en de vermogenskoe bij de horens vatten.

Uiteindelijk bent u natuurlijk zelf eindverantwoordelijk voor uw eigen situatie, maar gelukkig zijn er steeds meer VermogensPartners en hoeft u hierin niet alleen te staan.

Wordt vervolgd en met vriendelijke groet,

Pim de Koekkoek
VermogensPartner     Leer meer via www.vermogenspartner.nl