zondag 10 juli 2016

VermogensPartners dienstverlening

VermogensPartner is een georganiseerd samenwerkingsverband van specialisten. Zij benut de duurzame voordelen die franchise biedt om het resultaat van klanten positief te beïnvloeden.

·         Doorlopende Research
o   Het fundament van resultaat is kennis en educatie. Zonder marktonderzoek en innovatie blijft u niet up to date en is uiteindelijk een waardevermindering uw deel. Research is VermogensPartners ’eerste natuur’.
·         VermogensPlanning
o   De waarde van een goede voorbereiding en een goed plan mag niet worden onderschat. Vaak wordt er door onwennigheid te snel belegd. Ons VermogensPlan biedt het juiste gereedschap om pas te houden.
·         VermogensBegeleiding (monitoring en persoonlijk onderhoud)
o   ‘Zonder begeleiding en toezicht is verval onvermijdelijk ons lot’
VermogensPartner heeft toezicht en monitoring ingebouwd op alle niveaus van haar organisatie.
·         Educatie
o   Vermogen en kapitaal zijn brede en interessante onderwerpen. Wij praten u regelmatig bij om hierover meer aan de weet te komen.
·         Second Opinion
o   Als u twijfelt of u wel goed geholpen wordt, kunt u ons raadplegen voor een onafhankelijke tweede opinie.Doorlopende Research

Wij zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde experts die passen in de filosofie van VermogensPartner.

(Een vermogensbeheerder probeert zichzelf te allen tijde aan iemand te verkopen en zijn producten te presenteren. Maar hoe weet u wat er onder de motorkap zit, hoe consistent de rendementsbelofte is, en of het bij uw specifieke situatie past? En, zijn er betere opties!)

We hebben voor onze relaties criteria ontwikkeld om dat objectief te bepalen. Het is logisch dat we ons daarbij richten op de ‘premier league’ en marktleiders binnen ons vakgebied. Deze top wordt bepaald door goed georganiseerde clubs, hun management en de spelers. ‘It’s peoples business’. Elke speler heeft een speelstijl die in ogenschouw moet worden genomen. Wat is het karakter van bepaalde resultaten? Zijn zij afdoende meetbaar? VermogensPartner beschikt over de expertise dit voor haar klanten en adviseurs te beoordelen. Vervolgens kan die kennis tactisch worden ingezet.

Een professionele beleggingsstrategie, vakkundig toegepast en ondersteunt, brengt niet alleen rendement maar ook rust en orde in een portefeuille en verlost een belegger van de waan van de dag”.

VermogensPlanning
Iemands persoonlijke uitgangspunten, wensen en doelstellingen zijn leidend in een VermogensPlan. Op basis van een gedetailleerde inventarisatie wordt een grondige analyse gemaakt van iemands situatie, waarbij iemands huishouden centraal staat: juridisch, fiscaal en financieel. Door de onderlinge invloeden van bezittingen, schulden en voorzieningen door te lichten en in verband te brengen met iemands persoonlijke uitgangspunten (leeftijd, burgerlijke staat, partner, kinderen) geeft een persoonlijk VermogensPlan een antwoord op veel vragen. Deze antwoorden leiden tot concrete oplossingen: het aangaan of juist niet aangaan van beleggingen, het herstructureren van vennootschappen, het aanpassen van huwelijkse voorwaarden of testament, het veranderen van een bepaalde voorziening of het inkorten of verlengen van een financiering. In alles speelt: het in onderling samenhang optimaliseren van iemands situatie en de koers te bepalen voor korte en lange termijn.
In het kort:
VERMOGENSPLANNING
Inventarisatie & Analyse
Strategiebepaling
Toepassing
VERMOGENSBEGELEIDING

Vermogensbegeleiding: monitoring en (persoonlijk) onderhoud
Een goed plan is belangrijk, maar ‘je moet erbij blijven’. VermogensPartner werkt uitsluitend met partijen die daar net zo over denken en daar energie in steken. Deze ‘sociale’- en/of kwaliteitscontroles lopen als rode draad door onze organisatie. De VermogensBegeleider houdt iemand van de uitkomsten van deze inspanningen op de hoogte en volgt daarbij continue iemands situatie, die periodiek, of indien dat nodig is, direct met iemand worden besproken.

Educatie
Iemand die met ons samenwerkt krijgt onvermijdelijk een grotere kennis van het onderwerp, die snel bovengemiddeld wordt, althans dat is onze verwachting. Wij menen dat voor een goede samenwerking mensen dezelfde taal moeten leren spreken. We zullen er alles aan doen om tijdens het proces van planning en begeleiding mensen op te leiden in de fundamenten van vermogen. Dat begint al in het eerste gesprek: ‘Kennis is macht’ en ‘hij die weet kan niet worden verrast’. Aan relaties zullen artikelen en referenties ter beschikking worden gesteld die informeren over het onderwerp om te verzekeren dat we te allen tijde de controle en rust kunnen bewaren rondom iemands financiële situatie.

Second Opinion
Het spreekt vanzelf dat wij regelmatig elders lopende portefeuilles tegen het licht houden en vergelijken met onze modellen en systematiek. Vaak komt er aan het licht dat er kan worden geoptimaliseerd. Iemand die onzeker is of dat het geval is bieden wij een gedegen second opinion aan waarvan de kosten nihil zijn als u bij ons zaken doet of gaat doen. Meten is weten, en wij zijn er zoals altijd op gebrand waarde toe te voegen aan onze relaties of prospects.
 ---
Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl