zondag 31 juli 2016

Know How

Hoe wij waarde- en koopkrachteverlies helpen voorkomen?

Educatie is, sinds wij in 1985 begonnen met onze dienstverlening aan particulieren, een belangrijk element in vermogensgroei. Uitwisselen van know how vormt een vertrouwensbasis. Bij aanvang waren de meeste van onze relaties nog niet helemaal zeker over de stabiliteit én groei van hun vermogen. Gedeelde kennis vormt een belangrijke bron van rust en vertrouwen in een samenwerking. In het vertrouwelijke proces van samenwerking worden gegevens uitgewisseld en de doelstellingen van onze relaties bewuster en helderder gemaakt. Zo worden het nut en noodzaak van bepaalde beleggingsmogelijkheden vastgesteld.

Vermogensbegeleiding wordt uitgevoerd rondom een vooraf inzichtelijk gemaakt VermogensPlan.

Het VermogensPlan van onze relaties bevat a.o.:
  • de belangrijkste persoonlijke uitgangspunten van onze relaties
  • welstandanalyses over uw koopkracht op korte en lange termijn of vervroegd pensioen
  • analyse van mogelijke complicaties of ‘worst case scenario’s’
  • hoe en in welke mate iemands doelstellingen en het geplande resultaat kan worden bereikt
  • het niveau van zekerheid en risico
  • helderheid over hoe de verschillende beleggingen bijdragen aan iemands doelstellingen
  • kostentransparantie
  • met wie we zaken doen en waarom
  • een strategie op maat en een voorstel voor tactische implementatie
  • hoe het daarna verder moet

Educatie

Ook ons werk kent een bepaalde ‘vermogensgrammatica’. Tijdens het contact met ons wordt iemand van de belangrijkste principes van beleggen op de hoogte gebracht. Dat voorkomt vaak willekeurige en tijdrovende studies. Het eerste gesprek gaat niet over ‘wát moet ik kopen’ of ‘moet ik vandaag kopen’. Simpel omdat het resultaat voor 80% van andere factoren afhankelijk is.

Zonder de juiste strategie en tactiek zullen wij met u de weg niet kunnen vinden in al het productaanbod. VermogensPartner creërt toegang tot uitgebreide (internationale) platforms en biedt als gevolg hiervan het grootst denkbare assortiment: honderden vermogensbeheerders en tienduizenden beleggingsfondsen. Omdat we ongelimiteerd kunnen werken worden de krenten uit die pap voor ons bereikbaar. Elke krent is nodig omdat een klein verschil een groot effect kan hebben op het eindresultaat. VermogensPartner beschikt als centrale organisatie over een eigen Research afdeling die gepokt en gemazeld is om productaanbieders onafhankelijk te toetsen. Een relatie krijgt toegang en inzicht in criteria die voor een particulier van belang zijn.

Echter, weten wat er speelt of hoe de hazen rennen wil nog niet zeggen dat hiermee de vaardigheid van toepassing is verworven.

Begeleiding

Het leven en markten zijn dynamische en competitieve zaken. Voordat je het weet verandert het economisch klimaat of de conjunctuur, uw carrière of persoonlijke situatie. Onbestendige zaken, net als het weer, waarop je af en toe moet bijsturen om op koers te blijven. Om veilig te kunnen aankomen heb je een kompas nodig, maar bij complexe zaken ook een bekwaam team met diepgaande kennis van zaken, die in uw belang denkt en handelt.

De VermogensBegeleider is een duurzaam aanspreekpunt, die uw situatie door en door kent. Een specialist die in contact staat met alle andere belangrijke specialisten die aan uw vermogen werken. Hij stemt hun kunst en kundes op permanente basis af op persoonlijke behoeften en doelstellingen. Hij bespreekt dat op periodieke basis met zijn relaties.

Een VermogensBegeleider is in dat proces geen urenschrijver. Een relatie heeft geen belang immers bij uren. Sterker, dat is een conflict, alleen minder tijd en efficiency zijn immers in iemands voordeel. Wij zijn overtuigd van efficient- en resultaatgericht samenwerken. Onze kosten zijn daarom mede afhankelijk van het resultaat. Onze belangen worden gelijkgericht met die van onze relaties. Dat lukt ons met name omdat we er zelf bewust voor kiezen geen vermogensbeheerder (meer) te zijn.

VermogensPartner leidt haar vermogensbegeleiders zelf op ten einde een hoge mate van kwaliteit en stabiliteit te kunnen garanderen. Er zijn door VermogensPartner gecertificeerde VermogensBegeleiders die werken vanuit diverse plaatsen in Nederland. De aangesloten partners hebben uiteraard een inschrijving bij de Autoriteit Financiële Markten en aanpalende beroepsorganisaties zoals Federatie Financieel Planners, DSI en Masters Financiële Planning.

 ---
Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl