zaterdag 4 februari 2023

Vermogen, wat nu?

Veelal worden mensen vrij plotseling geconfronteerd met vermogen, een gebied wat voor velen geen dagelijkse bezigheid is. Gezien het belang vraagt vermogen om een rationele benadering en een gedegen afwegingsproces. De kans op ongenuanceerde euforie of emotionaliteit is bij geldzaken echter groter dan bij gewone kost. Door gebrek aan ervaring is de kans op onverstandige beslissingen rondom vermogen daardoor juist groter. Helaas lopen mensen, in een poging dit ‘probleem’ of deze ‘opportunity’ snel op te lossen in zeven sloten tegelijk of zien zij door de bomen het bos niet meer. En voordat men zich het goed en wel realiseert, loopt men risico’s die kunnen leiden tot niet te repareren financiële schade.

Vele soorten adviseurs
Er zijn vele soorten ‘financieel adviseurs’: accountants, fiscalisten, bankmedewerkers, hypotheekbemiddelaars, assuratie(makelaars) etc.. In alle gevallen beheersen die adviseurs een bepaald vak met een eigen basisrekenkunde. De meesten van deze adviseurs hebben echter niet een gedegen opleiding en ervaring met betrekking tot vermogensbegeleiding. Daarnaast worden statistieken, spreadsheet, econometrie vaak tamelijk willekeurig aangewend om de marketing van een specifiek product of opinie te ondersteunen. Vele adviseurs ontberen ervaring met investeren als ondernemer en hebben gebrekkige kennis van de specifieke valkuilen met betrekking tot vermogen, beleggen en monetaire risico’s. Met andere woorden vermogensbegeleiding is een vak apart. 
Dat beseft is gebleken, lang niet iedereen, ook niet elke financiële adviseur. Het is immers moeilijk toegeven dat je iets niet weet waarvan je het bestaan niet kent. Het is zoiets als naar de Europacup kijken en zeggen ‘mijn zoontje kan ook goed voetballen’ zonder de gradaties in alle kwaliteitsverschillen te onderkennen.

Met andere woorden, zonder eerst vast te stellen dat het hier gaat om een apart financieel vakgebied loopt u het gevaar bloot te staan aan onnodige willekeurigheid en verrassingen. VermogensPartner nu, vertegenwoordigt de kennis voor deze specialisatie binnen de financiële wereld. Wij hebben het helpen van mensen aan veilige vermogensgroei tot onze kerntaak gemaakt.

Leemtes in kennis overbruggen
De geldmarkten en markten van waardepapieren hebben voetangels zoals waarde- en koopkrachtverlies. Dat vereist veiligheidsmaatregelen, en meer en anders dan men in eerste instantie zou verwachten. Onderdeel van het probleem zijn ook de adviseurs zelf, hun verdienagenda’s, ondoorzichtige en onzuiver producten, marketinggedrevenheid van producten, onduidelijkheid over de manager, onduidelijkheid over belangenverstrengelingen, gebrek aan overzicht over resultaten en risico’s. 

Ook ons overkoepelende financiële systeem blinkt om dezelfde reden niet uit in het hebben van een adequate organisatie en toezicht. Om te beginnen met de (centrale) banken zelf. Omdat het moeilijk is mensen te vinden die er echt verstand van hebben gaan mensen vaak maar naar iemand die ‘er iets van weet’. In het land der blinden is eenoog koning, niettemin is het goede nieuws dat als adviseurs goed zijn opgeleid als onafhankelijke VermogensBegeleider bovengenoemde problemen kunnen worden voorkomen.

‘Bezint eer ge begint’
Het beste waar u mee kunt beginnen is te investeren in een plan van aanpak dat is afgestemd op uw persoonlijke en familiesituatie. Onze VermogensBegeleiders werken als ‘family office’ dat garandeert dat uw eigen situatie, breed bekeken, uitgangspunt is, en niet een bepaald (beleggings-)product, gelieerde makelaar of maatschappij. VermogensPartner doet bewust zelf geen beheer, heeft zelf geen huisfondsen en werkt zodoende als onafhankelijke specialist om optimale vermogensbegeleiding mogelijk te maken. VermogensPartner begrijpt dat belangenverstrengeling uw grootste vijand is.
Om die reden is VermogensPartner een organisatie met systematiek, gedragscodes en eigen opleidingen. Onze researchafdeling en adviseurs hebben als gevolg hiervan een bovengemiddeld verstand van het onderwerp.

Volgende stap
VermogensPartner bundelt en organiseert deze kennis nu in een unieke formule voor particulieren. Een aanpak die systematisch alle risico’s adresseert (en uitsluit) en u daarmee nieuwe stabiliteit en performance kunnen bieden. Om u verder te verdiepen in het onderwerp en onze mogelijkheden kunt u zich aanmelden voor een informatie-avond via de vermogensbegeleider.nl