zaterdag 19 november 2011

Vermogen en tactiek 2


Welke vermogensbeheerder is betrouwbaar? Wie beheerst het best de aan- en verkooptechnieken voor u? Hoe kom ik daar achter? Op hoeveel paarden moet je wedden? Past een uitvoerder of product bij mijn strategie en horizons? Nog meer tactische vragen die vooraf gaan aan beleggen. Maar huiswerk is vaak een stiefkind.

Stiefkind

We houden ons als mens graag bezig met techniek en koppen graag een bal erin. Een strategie of koers uitzetten is ook nog wel leuk werk. Tactiek is het stiefkind er tussen in.

Bij tactiek gaat het over posities, afstemmingsproblemen en allerlei lastige hindernissen, die vragen om speciale coördinerende aandacht en veel noest werk. Werk dat men daardoor neigt te vermijden, te vergeten, maar waar zonder die inspanning geen optimaal resultaat mogelijk is. Tactiek, een taai en misschien saai hoofdstuk, maar o zo bepalend. Werk dat gewoon gedaan moet worden.

Partnerkeus

Samenwerken is nodig in een gespecialiseerde wereld. Maar vaak laten mensen daarbij niet duidelijk zien waar hun belang ligt, sterker, er wordt bedekt dat die belangen niet synchroon lopen met die van u. Dat is een belangrijk tactisch probleem. Ergens schuilt een botsing die uw resultaat drukt.

Als lezer van deze artikelen kent u ongetwijfeld nog ‘De anatomie van de hypotheeklast’ en het onderdeel  ‘Eerste voorwaarde’. ‘Wie betaald wie voor wat?’ was een belangrijke vraag.

Mensen doen hoofdzakelijk waarvoor ze betaald worden. Als een beleggingsfonds geld incasseert ongeacht uw resultaat, dan is de kans klein dat uw resultaat wordt bewaakt of geoptimaliseerd

Als een bank eigen beleggingsfondsen verkoopt, waar zij aan verdient, is er een grote kans dat een betere concurrent niet goed belicht wordt in een advies van die bank.

Wie betaalt wie voor wat? Is niet alleen een essentiële vraag voor een lage maandlast, maar ook voor een bovengemiddeld beleggingsresultaat. Met een belangenverstrengeling op de achtergrond is de kans op een geoptimaliseerd resultaat heel klein.

Selectie
Je wil graag worden bediend door een topexpert, wie niet. Maar hoe selecteer je die?
Kan een professional amateurs beoordelen? Meestal wel. Kan een amateur professionals beoordelen? Helaas niet.

Om goede professionals te onderscheiden en voor uw wagen te krijgen hebt u professionele beoordelaars nodig.
Uw eigen expert/begeleider is niet een specialist die zijn eigen product moet verkopen.

Een onafhankelijk expert/partner kiezen en inhuren die samen met u kijkt naar de verschillende vermogensbeheerders en uw resultaat in het vizier houdt is een belangrijke tactische voorwaarde voor resultaat.

Het moge duidelijk zijn als we dit propageren, dat VermogensPartner zo georganiseerd is. Onze organisatie is er per definitie niet op uit zelf producten te maken. Dat zou onmiskenbaar onze kijk en keuze vertroebelen op andere goede producten.

Criteria

Waar moet je op letten bij de keuze van een uitvoerende beheerder? Het vereist voorbereiding en werk, maar uw begeleider moet dergelijke criteria weten en doet er verstandig aan die vooraf vast te leggen om het toetsen objectief en rationeel te maken.

We noemen een aantal voor de hand liggende:
1.   Heeft het bedrijf, de vermogensbeheerder een vergunning?
2.   Heeft het bedrijf een korte of lange historie?
3.   Wie zijn het management en zijn zij gekwalificeerd?
4.   Is het bedrijf administratief goed genoeg geoutilleerd?
5.   Is er voldoende functiescheiding?
6.   Is zij marktleider in een vermogensklasse of beheerstijl?
7.   Is duidelijk wie er aan de knoppen zit?
8.   Is een fonds transparant?
9.   Kun je zien wat je koopt oftewel kun je exact te weten komen wat er in de portefeuille zit?
10.        Zijn er verifieerbare track records?
11.        Wordt er meegespeeld in de Premier League van een (asset) klasse?

En zo zijn er meer ‘APK-punten’. Zonder zo’n check met een positieve uitkomst lopen we grote kans ergens vast te lopen.

Kosten lenen zich voor de meer gemakkelijke analyse. Is kosten een tactisch aspect? Puur sec als vergelijkingsmaatstaf niet. Sommige spelers in de markt zijn immers gewoon erg goed, en omdat zij dat zelf ook weten vragen zij soms meer voor hun werk dan andere spelers. Kosten is een factor, maar voor dubbeltje kom je niet op de eerste rang te zitten, dat geldt ook hier. Een Mercedes bouw je niet met de goedkoopste onderdelen.

Voor een beter rendement betaal je vaak meer, vaak omdat de performance fee hoger uitvalt door een prima resultaat. Dat is op zich juist een gezonde afhankelijkheid.

Soms lopen kosten en performance uit verband. Dat kun je uitrekenen en meten; wel (laten) doen dus, zo voorkom je de ‘woekeraars’ in een portefeuille.

Topclubs versus voetbal
De vergelijking met topsport gaat hier op. Ook onder vermogensbeheerders heb je meerdere topclubs met allerlei technische spelers en speelstijlen. Je kunt lastig voorspellen welke club er in een bepaald jaar kampioen wordt.

Dat blijkt gelukkig ook niet nodig te zijn voor een optimaal beleggingsresultaat. Zolang we onze inleg maar diversificeren over meerdere kanshebbers uit de kopgroep. Als u vervolgens gemiddeld 2e of 3e wordt scoort u top.

U herinnert zich de debacles zoals het Icesave sparen en de Lehmon Brother obligaties wellicht? Het is tactisch wijs over meerdere ‘huizen’ of vermogensbeheerders te diversificeren om eenzijdige clubdebacles niet een te grote invloed op uw portefeuille te laten hebben. Er zijn duizenden beheerders en tienduizenden fondsen. Waarom kiezen voor één of drie?

Stiefkind? Ook dit diversificeren  kost gevoelsmatig ‘rompslomp’, een extra inspanning, waarop vaak te gemakkelijk wordt bezuinigd. Maar dit is op zijn Engels  ‘penny wise and pound foulish’. De bezuiniging op die inspanning staat in geen verhouding tot het risico en mogelijk verlies.

Tactisch diversificeren qua stijl binnen een vermogenscategorie
Je weet niet altijd welke speelstijl winnend is in een bepaalde tijdsperiode. Er bestaan namelijk een groot aantal beleggingsboetieks en familiebedrijven die zich voortdurend trachten te onderscheiden qua werkwijze ten opzichte van de meer standaard grootbanken en daarmee op een unieke wijze performance weten te behalen.

Zo kan een obligatieportefeuille deels gebaseerd op Azië, deels op hypotheken en deels op bedrijven verder gediversificeerd zijn. Partijen die moeite doen om zich hierin te specialiseren onderscheiden zich vaak door een visie en een beter resultaat. Omdat deze resultaten minder correleren, minder verband met elkaar hebben, wordt de portefeuille een stuk stabieler.

Net als in de muziek als in de sport bepaald een speler of analist in vermogensbeheer zijn eigen werkwijze of speelstijl. Soms betekent een andere aanpak een hoger rendement in combinatie met langer wachten, hetgeen dan afgestemd moet worden bij iemands horizon.

Een portefeuille wordt beter en veiliger als je meer kwalitatieve partijen weet te onderscheiden en deze tactisch weet in te zetten.

Maar dit kost dus energie. Daarvoor moet permanent gewerkt worden. Net als in het voetbal is de economie geen statisch gebeuren. Er is een verdringingsmarkt en positiespel aan de top. We dienen continue alert te zijn of er bij de fondsen wijzigingen optreden zoals nieuwe managers, nieuwe analisten. Uiteindelijk is het resultaat afhankelijk van degeen die met de knikkers speelt.

Het vereist een permanent monitoren van monetaire krachtenvelden, beleggingsmarkten, vermogensbeheerders en analisten om in de top te blijven meedraaien.

Het optimaliseren is een kwestie van organiseren. Eenduidige strategie, beleid, tactiek, stijl en een eenduidige monitoring zijn een zaak van samenwerking.

Zolang een ieder zich onafhankelijk kan focussen op zijn specialisme en daar resultaatgericht mee bezig is wordt er invulling gegeven aan de welbekende win-win-situatie.

Met andere woorden: zonder een tactische aanpak ontbreekt een hoeksteen van organisatie. Zonder een goede organisatie doe je niet mee in de top.

Tot zover een wat taaier en minder toegankelijk onderwerp. Tactiek wordt boeiender als je ontdekt welk verschil het kan maken. Omdat het minder toegankelijk is, is het goed hier een systeem voor te hebben.

Hoe beoordeel je eigenlijk de kwaliteit van verschillende fondsen? U heeft wel eens van alpha, een TER of een sharp ratio gehoord? Allemaal technische termen, waarop we volgende keer éénmalig wat uitgebreider ingaan om het gebruik van kwaliteitsmeting wat inzichtelijker te maken. 

Met vriendelijke groeten.


Pim de Koekkoek             Leer meer via www.vermogenspartner.nl