dinsdag 18 oktober 2011

Vermogen en tactiek


Plannen van vermogen is een must, want het pensioen duurt vaak langer dan men zich beseft.
Kwaliteit van leven wordt juist dan een belangrijk aandachtsgebied. Vrouwen zijn vaak jonger dan mannelijke echtgenoten en hebben ook een langere levensverwachting. Geboortedata hebben dus implicaties. Uit de laatste statistieken blijkt bovendien dat die levensverwachting alleen maar langer wordt. Zie figuur.

Vijftig % van de mannen en vrouwen worden tegenwoordig ouder dan onderstaande gemiddelden van 2009:

             
Nadat je een strategie voor langere termijn hebt uitgezet, loop je tegen een aantal barrières aan van een iets lagere orde, de tactische problemen. Alleen als we die getackeld hebben kunnen we pas realistisch met de techniek van de handel van vermogensbestanddelen aan de slag. Veel problemen bij vermogen ontstaan omdat men omgekeerd, bij de technische aspecten van de handel begint.

Zoals we gezien hebben in ons vorige artikel over het onderwerp VermogensPlanning bestaat er zoiets als ‘strategische risicobeheersing’. En jawel, omdat er tactische problemen zijn (die een risico inhouden) bestaat er ook zoiets als ‘tactische risicobeheersing’.

Wat bedoelen we met tactische problemen als we het hebben over vermogen?

Allereerst hebben we het verkoopprobleem.
Deze ontstaat als mensen na een periode van vermogensopbouw weer geld nodig hebben, bijvoorbeeld voor het levensonderhoud van de oudedag. Liquiditeiten dus.

Het vermogen kan bijvoorbeeld strategisch evenwichtig belegd zijn en tegelijkertijd slecht liquideerbaar.  Oftewel moeilijk te gelde te maken. Dat kan praktische problemen geven. Een simpel voorbeeld op particulier niveau is de eigen woning, hoe eet ik die straks op, als blijkt dat dat nodig is?

Maar dit speelt ook in andere onroerend goed beleggingen. We weten dat pensioenfondsen grote onroerend goed portefeuilles hebben. Dit probleem noemt men daar sjiek Asset Liability Management (ALM), het afstemmen van verplichtingen in geld met de verschillende vermogensvormen.

Als je niet op tijd je vermogen verkoopt of liquideert, dan kun je door gebrek aan liquiditeiten brodeloos worden. Een dergelijke situatie is tactisch gesproken niet slim. (Het fenomeen komt echter op alle professionele niveaus nog voor).

Zie hier het aspect van verschillende horizons. Je hebt nu geld nodig, over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar etcetera. Op tactisch niveau moeten we dus goed opletten wanneer we een hoeveelheid vermogen in de vorm van geld nodig hebben. Er is dus een Dynamische Liquidatie Planning (DLP) nodig om vermogen op tijd vrij te maken.

Je wil daarbij voorkomen dat je geforceerd wordt tot liquidatie op het verkeerde moment. Kan dat dan?
Stel u heeft aandelen. Aandelen zijn immers een belangrijke strategische diversificatie. Ze zijn superieur (8,6%) aan een spaarrekening. Er is één maar…ze fluctueren.

Dat geldt overigens voor elke beleggingscategorie in een iets mindere mate. En net als u geld nodig heeft staat de beurs op een dieptepunt en kunt u worden gedwongen aandelen af te bouwen tegen nul of een nog lager rendement. Dat is niet wat je wil..

Courantheid
Aandelen zijn goed verhandelbaar; des te pijnlijker is het gedwongen te worden om aandelen ‘laag’ te verkopen omdat andere beleggingen niet te verkopen zijn.
Incourantheid noemen we dat. Dat kan gebeuren met onroerend goed, maar ook met slecht verhandelbare bedrijven op een beurs, privébedrijven (private equity), een lijfrente of hedgefondsen. Ja zelfs obligaties en spaarrekeningen zijn wel eens incourant of geblokkeerd geweest.

Bij verkoop dienen fluctuatie en courantheid tactisch op elkaar te zijn afgestemd om een probleemloze (risicoloze) kasstroom te waarborgen.

Dit aspect is overigens iets anders dan het, weliswaar verwante, ‘instapprobleem’ dat wij bespraken in het artikel ‘Strategische Risicobeheersing 1.

Zo langzamerhand wordt u wellicht ook duidelijk in deze reeks wat het verschil is tussen een financieel planner, die alleen met cijfers en fiscaliteit werkt, en een vermogensplanner die ook de dynamiek van vermogenscategorieën voor u betrekt in de planning. Zonder deze aanvullende expertise worden risico’s niet afdoende geadresseerd en is een plan niet af.

Deze artikelen zijn bedoeld voor de bewustwording dat het behandelen van vermogen en vermogensbegeleiding een vak apart is, die daarbinnen weer verschillende expertises kent. Zoiets doe je dus nooit alleen, maar samen in een professioneel netwerk zoals VermogensPartner.

We zijn er echter nog niet met de tactische aspecten. want wat dacht u van het probleem van het kiezen van aanbieders van vermogensbeheer. Hoe onderscheid je een amateur van een professional? Hoe zit het met de kosten en eventuele belangenverstrengelingen? Hoe selecteer ik een beheerder of een fonds? Wat is het belang van beleggingsstijlen of een analist?

Vragen te over nog die beantwoord moeten worden voordat er belegd kan worden.

Gezien de gewenste omvang van een Ezine wordt dat de volgende keer besproken.

Voor nu dus weer bedankt voor uw belangstelling.

Met vriendelijke groeten.

Pim de Koekkoek             Leer meer via www.vermogenspartner.nl