donderdag 14 april 2011

Strategische Risicobeheersing 1


In vorige Ezine artikelen (zie ook deze Blog) hebben we het o.a. gehad over het specialisme vermogensbegeleiding. En ook over financiële bescherming van uzelf en uw naasten, over het plannen van lange termijn zorg, over de noodzaak bepaalde bedreigingen en onzekerheden te pareren, over pensioen en behoud van levenslange welstand. Vandaag gaan we in hoe je met strategie een aantal van de valkuilen die hierbij kunnen opdoemen kan ontwijken.

Laten we dan het eens hebben over de twee belangrijkste problemen van geld en beleggingen.

Geldontwaarding en waardeverlies

De geldontwaarding of inflatie (oorzaak: geldscheppingsbeleid van overheden, niet te verwarren met vraag en aanbod) hebben we vorige keer bij wijze van voorbeeld geïllustreerd met verwatering bij aandelen. Maar het speelt feitelijk bij staatsobligaties en uw pensioenbrief.

Op dit moment is de geldontwaarding van staatsobligaties voor pensioenfondsen wellicht niet het grootste probleem, want zij dienen in euro’s uit keren wat zij in uw pensioenbrief in euro’s hebben vermeld, en dat is vaak nog wel gedekt.

Een groter probleem is de indexatie van de pensioenen, dat wil zeggen, kunnen zij nog wel de prijscompensatie bieden voor de steeds duurder worden economische omgeving. Als in 20 jaar tijd prijzen kunnen verdubbelen, kan dat bij hyperinflatie nog sneller. Hoe dan om te gaan met een halvering van de koopkracht van een pensioenbrief.

Instapprobleem
En dan waardeverlies van beleggingen. Markten fluctueren. Soms omhoog en soms omlaag, dus wanneer nou te kopen? Dit element creëert ‘het instapprobleem’. Beleggen houdt een belofte in, want wie wil nou niet gemiddeld 8,6% maken? Het is echter, blijkt uit de praktijk, voor de meeste mensen niet weggelegd.

De onderstaande tabel van de AEX laat zien dat het moment van instappen grote invloed heeft voor het behaalde gemiddelde rendement over 10 jaar.

Met andere woorden: mensen die bijvoorbeeld vanaf 1 januari 1993 over een periode van 10 jaar hadden belegd hadden gemiddeld 12,9% gescoord. Mensen die dat vanaf 1996 deden scoorden 10,0% over 10 jaar.

Het kan verkeren lijkt het dan. Maar nee, het blijkt zuur genoeg dat 80% van de mensen zijn ingestapt tussen 1998 en 2000! Het merendeel haalt daarom het gemiddelde van 8,6% bij lange na niet of scoort zelfs zwaar negatief.


Niet omdat men dom is, niet bereid is of onbekwaam, maar niet afdoende geïnformeerd neigen mensen  ‘en mass’ (met zijn allen tegelijk) boven de onderstaande rode lijn te kopen. Tachtig procent van het handelsvolume komt daar tot stand. Verder wacht men vaak te lang met verkopen. Dit zijn de blauwe ‘sterren’  in onderstaand figuur. Het proces kan 27 dagen maar ook 27 jaar zijn. Het te verwachten rendement is daarna discutabel.

Figuur Wet van Vraag en Aanbod


Klaarblijkelijk is het moeilijk om niet in de psychologie van de markt, de kuddegeest te worden meegesleurd. (Referentie: meer al over dit probleem schreef ik in het artikel ‘Speculeren’ en ‘Analysetechnieken’.)

Er zijn meer problemen bij vermogensplanning, maar dit zijn wel de meest in het oog springende. En toch wordt daar al door veel partijen nog veel te weinig aan gedaan. Klaarblijkelijk door gebrek aan bewustzijn, expertise of gewoon emotionaliteit.

We hebben daarom een systeem nodig dat ons beschermt tegen de subjectieve waan van de dag en een strategie die ons helpt het gemiddelde te benaderen. Het blijkt daarbij ook nodig om een coach/begeleider te hebben die een partij helpt een systeem en strategie op koers te houden. Alleen blijkt dat in de praktijk veel te lastig. Een vorm van functiescheiding. VermogensPartner is een specialist die zich op zo’n totaalaanpak toelegt.

Tactische problemen als gevolg
Een pensioenfonds of belegger die zijn inkomen nodig heeft voor uitkeringen voor levensonderhoud en daarbij versneld inteert op een zwak genoteerde aandelenportefeuille (of een gehalveerde koopkracht..) ontmoet een tactisch probleem.

Net als hij zijn geld nodig heeft, is de waarde laag. De markt heeft  ‘tegen gezeten’.
Hij teert versneld in en het duurt niet lang meer of de man met de hamer staat voor de deur : de pot is leeg, armoe troef. En ja, er zijn nog steeds, zowel bij professionals als amateurs, vele voorbeelden hiervan en nog vele te verwachten.

“Dan had je maar moeten spreiden..”
Tja, de vraag is of spreiden wel helpt als je het instapprobleem niet oplost. Niet dus.
Ook hier geldt  dat de waan van de dag mensen bijeen drijft tot het doen van dezelfde dingen. De bakkerswet gaat op: als we allemaal bakker worden, is er geen droog brood meer in te verdienen.

Met andere woorden, zonder een strategie bent u aan willekeur overgeleverd.
Actueel voorbeeld: vanaf 2009 kiest ‘men’ weer wat meer voor ‘veilig sparen’ of aflossen, terwijl door de enorme geldschepping de kans op inflatie van geld nog nooit zo hoog is geweest…

Hoe kan je de hierboven geschetste problemen (zie figuren met een strategie aanpakken, en wél het gemiddeld rendement halen zonder afhankelijk te zijn van timing of het getij? ……………………..

[Gezien de omvang van het onderwerp en de leesbaarheid van een digitaal artikel, wordt dit artikel vervolgd in de volgende Ezine].

Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Met vriendelijke groet,

Pim de Koekkoek            Leer meer via www.vermogenspartner.nl